Carl Rømer, Carl Ludvig Wilhelm Rømer, 20.4.1768-9.10.1857, officer. Født i Bjært, død i Kbh. (Garn.), begravet sst. (Garn.). R. der var udgået fra et yderst fattigt hjem blev kadet 1783, kadetkorporal (sekondløjtnants rang) 1788, kommandersergent ved kadetkorpset (premierløjtnants rang) 1792 og afgik 1794 til et infanteriregiment. 1802 blev han stabskaptajn, n.å. tillige adjudant hos kronprinsen og anvendtes samtidig som ekspert i infanteriets "lette (jæger-) tjeneste". 1806 blev han virkelig kaptajn, ved generalstabens oprettelse 1808 overadjudant (major) i denne, 1812 ekstraordinær, 1813 virkelig generalløjtnant (oberstløjtnant). 1814 var han i kongens stab ved hæren bag Lillebælt og straks efter fredsslutningen sendtes han som kurer til Norge med meddelelse til prins Christian Frederik om Kieltraktatens bestemmelser og kongens åbne brev af 18.1. Det lykkedes ham at blive den først officielle budbringer til Norge om freden, men som bekendt fulgte prinsen ikke kongens ordrer. Ved hærplanen 1816 udnævntes R. til oberst og inspektør over infanteriet og de lette tropper til fods, og 1824 blev han tillige ekstraordinær militærdeputeret i general- og kommissariatskollegiet, 1823 3. deputeret, 1834 2. og generalmajor, 1842 blev han I. deputeret og afgik fra stillingen som inspektør over infanteriet m.m. I forhandlingerne 1840–42 i hærkommissionen havde han deltaget med iver og megen flid, men den senere krigsminister C. F. Hansen var dog den drivende kraft og sejrrig forkæmper for fremskridt. R. afgik 1848 men vedligeholdt til sin død interessen for det område hvorpå han havde arbejdet i to menneskealdre. 1853 tilstillede han rigsdagen en af ham udarbejdet, trykt plan for helstatens landforsvarsvæsen, grundlagt på solide befæstninger og en for krig vel uddannet stående hær. Han priste heri med varme ord krigsminister Hansens virksomhed mens han ganske manglede blik for A. F. Tschernings fortjenester. Han var åndsfrisk lige til det sidste, almindelig agtet og æret. – Kammerherre 1815.

Familie

Forældre: afskediget kar. kaptajn Hans Wilhelm R. (ca. 1720–84) og Augusta Margrethe Kirstine Jochumsdatter Schalkam (død tidligst 1797). Gift 22.10.1799 i Kbh. (Garn.) med Megtele Dorothea Holten, født 15.10.1778 i Kbh. (Garn.), død 25.4.1852 sst. (Garn.), d. af major, senere oberst Christian (Ludvig) H. (1734–1802, gift 2. gang 1785 med Antoinette Catharine v. Elibrecht, 1756–91, gift 3. gang 1792 med Henriette Louise Schæffer, død 1799) og Frederikke Sophie de Klauman (1750–84).

Udnævnelser

R. 1813. DM. 1817. K. 1826. S.K. 1836.

Ikonografi

Mal. (Næsbyholm). Foto.

Bibliografi

Medd. fra krigsark., udg. Generalstaben I, 1883; IV, 1890; IX, 1902. – C. E. A. Schøller i Pers. hist. t. 5.r.IV, 1907 187 (om slægten). Vilh. Bruhn sst. 11.r.V, 1944 115–27. Generalstaben 1808–1908, 1908. [Carl Holten:] Af en gammel hofmands mindeblade, 1909 (fot. optr. 1967) = Memoirer og breve XI.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig