Carl Slengerik, Carl August Vilhelm Slengerik, 18.2.1859-2.10.1923, redaktør, statsrevisor, politiker. Født i Lund ved Horsens, død i Vedbæk, begravet i Søllerød. Da S. var ni år overtog hans far Stubbekjøbing Avis hvor sønnen fik sit første kendskab til typografi og journalistik. 14 år gammel var han en vinter på Gedved højskole hos P. Bojsen, lærte bogbinderi på Samsø, var elev på Skovgård højskole 1877–78, tog første del af studentereksamen, men kom ikke videre ad den vej og blev 1878 journalist på Roskilde Dagblad. Efter aftjent værnepligt blev han sekondløjtnant 1882 og var et års tid lærer på Voldby højskole. 1883 overtog han faderens blad, blev ejer af det 1887 og flyttede 1893 til Odense som redaktør af det året før mod det moderate Fyns Tidende oprettede Fyns Venstreblad som han ledede til 1903 da han helt helligede sig sit folketingsarbejde. Stærkt politisk interesseret fra ung fik S. i provisorieårene en dom på fire måneders fængsel for deltagelse i riffelbevægelsen, men det tog ikke på hans humør. Han var den fødte agitator. Livet på redaktionskontoret passede ham langt mindre end foredragsrejser på kryds og tværs gennem landet. Senere sagde han om sig selv at det sikreste sted at træffe ham på var Fredericia banegård midt om natten på vej til eller fra Jylland, fra det ene folkemøde til det andet. Han var altid oplagt, nøje inde i alle politiske detaljer og dertil munter og slagfærdig som få. Klaus Berntsen og Anders Nielsen hørte til de modstandere han med forkærlighed opsøgte og med hvis veltalenhed og folkeyndest han gerne tog kampen op – ofte med held. Som venstremand stod S. altid yderst på den radikale fløj. Oprindelig tilhænger af C. Berg i hans kamp mod de moderate "sammensmeltere" gik han efter forliget 1894 ind i venstrereformpartiet og vandt 1901 Middelfartkredsen fra den moderate K. Lohmann og beholdt den til sin død. Han sluttede sig efter systemskiftet til oppositionen inden for venstrereformpartiet mod den politik som det første venstreministerium slog ind på og var glødende ivrig i kampen mod J. C. Christensen. Han hørte til "rebellerne" der 1905 udsprængtes af partiet og dannede det radikale venstre og blev et af det nystiftede partis værdifuldeste medlemmer, kendt og afholdt som han var i store dele af landet. 1916–20 var han formand for partiets rigsdagsgruppe, i sin kampivrighed ikke altid lige nem for gruppens ministre. S. var medlem af forsvarskommissionen 1902 og gjorde her som overalt hvor lejlighed gaves sine anskuelser om dansk forsvars-magts beskedne muligheder stærkt gældende. Han var medlem af toldrådet 1910–13 og statsrevisor fra 1910 til sin død. Dette hverv som han røgtede med overordentlig samvittighedsfuldhed gav anledning til at han i endnu højere grad end før færdedes i rigsdagen på alle tider af døgnet. Her følte han sig når han ikke var på rejse rundt i landet, hyggeligt hjemme og havde i alle lejre venner der satte pris på hans muntre og kække sind og agtede hans trofasthed og uselviskhed.

Familie

Forældre: gartner, teglværksejer, senere redaktør Hans Vilhelm S. (1823–1901) og Caroline Ane Cathrine Ehnhuus (1820–1909). Gift 26.10.1886 i Grundfør med Caroline Mathilde Ehnhuus, født 25.6.1864 i Randers, død 16.2.1923 i Vedbæk, d. af købmand Søren E. (1830–1920) og Jacobine Jacobsen (1839–69).

Ikonografi

Afbildet på H. Vedels mal., 1917, afgrundlovs-forhandlingerne 1915, og på O. Matthiesens mal., 1923, af rigsdagen 1915 (begge folketinget). Afbildet på flere tegn. af Alfred Schmidt 1916 og 1917 (Fr.borg). Mal. af O. Matthiesen, 1917. Tegn. af H. Jensenius, 1919 (sst.). Relief af Therese Lucheschitz på mindesten, 1925, i Middelfart. Foto.

Bibliografi

Erindr, i Fremtiden 4.3., 11.3., 18.3., 31.3., 8.4., 22.4. og 6.5.1922. – Fyns venstreblad 3.10.1923. Politiken s.d., 4.10. og 7.10. s.å. C. Th. Zahle i Det radikale venstre 1905–30, 1930 86–88. Gunnar Fog-Petersen: Det radikale venstres hist. I, 1938 284–87. Erik Rasmussen og Roar Skovmand: Det radikale venstre 1905–55, 1955. -Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig