Carl Wilhelm Sames, 1.3.1724-18.10.1789, officer. Født efter ubekræftet angivelse i Braunfels ved Wetzlar, død i Rendsborg, begravet sst. S. kom juli 1761 fra preussisk og fransk tjeneste til den danske armé som overtallig oberstløjtnant og kar. oberst, blev n.å. virkelig oberstløjtnant og førte regiment i felttoget mod russerne 1762, blev 1763 virkelig oberst og regimentschef, 1766 interimskommandant i citadellet og n.å. direktør for infanteriets eksercits. Han synes at have stået på en god fod med det gamle styres mænd, men indyndede sig hurtigt hos J. F. Struensee, og efter at Conrad Ahlefeldt var blevet afskediget som guvernør i Kbh. fik S. 17.1.1771 overdraget posten som kommandant ad interim. Han gjorde sig ikke fordelagtigt bemærket, og efter at han sammen med G. L. v. Køller-Banner i nov. havde medvirket til at skærpe modsætningerne mellem officererne og civilbefolkningen under teaterfejden (se Bredal, Niels Krog) fik han sin afsked men fik lov at beholde gagen et år. Den bernstorffske kreds vil vide at han sammen med Køller og Schack Rantzau opfordrede til at styrte Struensee ved et kup, men da det mislykkedes, søgte at falde sine medsammensvorne i ryggen. Efter sin afgang som kommandant kom han dog atter over på kupmagernes side og efter Struensees fald blev han aflagt med posten som kommandant i Glückstadt. N.å. blev han generalmajor, 1782 generalløjtnant, 1788 kommandant i Rendsburg og midlertidig kommanderende general i hertugdømmerne. 1773–74 indleverede han et vidtløftigt forslag om det almindelige landeforsvar. 1775 blev han optaget i den tyske rigsadel, n.å. naturaliseret som dansk adel. – Sønnen Carl Erich Sames, født 9.7.1754, død 27.10.1828, blev sekondløjtnant i infanteriet 1769, 1781 premierløjtnant og kar. kaptajn da han s.å. blev legationssekretær i Spanien. 1801 blev han oberstløjtnant i landeværnet, 1803 oberst og 1809 generalmajor. Han deltog 1813 i kampen ved Sehested. Udover nogle småpjecer og artikler skrev han et forsvar for faderens forhold under juleaftensfejden 1771 for at imødegå fremstillingen i J. K. Høst: J. F. Struensee og hans Ministerium II.

Familie

Forældre: hofråd hos landgrevinden af Hessen-Homburg Johann Wulpert S. (1692–1774). Gift 1753 med Marie Jeanne Constance de Saint-Germain, født 24.8.1737 i Sedan, død 23.5.1791 i Glückstadt.

Udnævnelser

Hv. R. 1777 (1782?).

Ikonografi

Maleri.

Bibliografi

Efterl. papirer fra den Reventlowske familiekreds, udg. L. Bobé VI, 1903 480–84 (S.s optegn.); VII, 1906 539 (geneal.). Bernstorffske papirer, udg. Aage Friis I-MI, 1904–13. Kabinetsstyrelsen i Danm., udg. Holger Hansen I–III, 1916–23. Inkvisitionskommissionen af 20. jan. 1772, udg. samme I-V, 1927–41. – [C. E.] Sames i Nyt mag. for militær videnskabelighed II, 1828 115–20. Samme i Østs archiv X, s.å. 331–35. Edv. Holm: Danm.-No.s hist. 1720–1814 IV, 1902. Luxdorphs dagbøger, udg. E. Nystrøm I–II. 1915–30.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig