Caspar Danckwerth, Caspar Dankwerth, ca. 1605-25.1.1672, historisk-topografisk forfatter, læge. Født i Oldenswort, Eidersted, død i Husum, begravet i kirken sst. Efter at være dimitteret fra Husum latinskole studerede D. lægevidenskab ved tyske universiteter, bl.a. i Helmstedt og Altdorf, tog 1633 doktorgraden i Basel og praktiserede derefter i Husum hvor han ca. 1641 blev borgmester. Fra sine tidlige år havde han haft levende interesse for historie og genealogi, og hans bror, amtsforvalter i Åbenrå, senere kammermester på Gottorp Joachim D. skaffede ham i forbindelse med kartografen Johannes Mejer som 1648 havde fuldført en række kort over Sønderjylland og Holsten og nu ønskede en tekst skrevet til dem. Resultatet blev D.s store værk Newe Landesbeschreibung der zwey Hertzogthümer Schleswich und Holstein, 1652 (faksimileudg. af kortene med indledn. af Chr. Degn, 1963) hvis udgivelse bekostedes af Joachim D. og Mejers bror apoteker Samuel M. i Kbh. Det var et epokegørende arbejde, som -bedømt ud fra samtidens forudsætninger - må kaldes både lærd og fortræffeligt og som naturligt kom til at danne udgangspunktet for det allermeste af den følgende tids historisk-topografiske forskning i hertugdømmerne. Skønt 1. del indeholder talrige historiske og etnologiske urimeligheder, finder man dog også i den adskillige værdifulde træk vedrørende befolkningens sprog og sæder, og det samme gælder de to følgende dele som rummer den egentlige topografiske skildring af henholdsvis Sønderjylland og Holsten, indledt med en almindelig karakteristik af disse områder og i tilknytning dertil en detaljeret redegørelse for de enkelte amter. - Trods D.s holstenske æt og nære forbindelse med den gottorpske regering er hans fremstilling af forholdet mellem de to nationaliteter i Sønderjylland uden antidansk tendens. Den uvilje værket vakte ved dets fremkomst skyldtes forskellige enkeltheder som vi i vore dage tillægger underordnet betydning (den sønderborgske hertuglinies rettigheder, bispedømmet Svavsteds lensretlige stilling o.l.) men som for datiden var alvorlige problemer. Fra plonsk side udsendtes der 1654 et skarpt modskrift, og kong Frederik III lod en kommission foretage en kritisk gennemgang af værket, resulterende i et ligeledes meget kraftigt modindlæg. Værst for D. var dog den personlige strid der opstod mellem ham og Johs. Mejer i anledning af deres økonomiske mellemværende ved udgivelsen, og de processer som blev en følge deraf, tabte han.

Foruden sin topografi skrev D. (uvist når) en omfangsrig Chronik der vornehmsten und denkwürdigsten Geschichten, welche sich in den Herzogthumern Schleswig und Holstein sodann in dem Konigreichen Dannemark, Schweden und Norwegen wom Jahr 768-1459 incl... begeben haben (manuskript i Schl.-holst. Landesbibl., Kiel). Året før sin død fik han udgivet sin lille Specimen chronologiæ veræ, sacræ inprimis. OMindetavle (Husum rådhus.).

Familie

Forældre: landfoged i Lunden, senere borgmester i Husum Hans D. (1566-1633) og Anna Diederichsen (død 1647). -18.10.1641 med Helene Angel (gift 1. gang med landfoged i Stapelholm Adolph Våget, død 1639), begr. 9.1.1680.

Bibliografi

Pers. hist.t. 10.r. III, 1936 225; sst. 14.r. II, 1960 84. - J. M. Krafft: Ein zweyfaches zwey-hundert-jåhriges Jubel-Gedachtnis, Hamburg 1723 258-60. H. Ratjen i Schlesw.-holst. Volkskalender 1846, Altona 1846 (også i Scenen und Gesch. aus Schlesw.-Holst. I, Altona 1850 70-81). P. Lauridsen i Hist. t. 6.r. I, 1887-88 305-21 340 354 364f 396f. C. Matthiessen i Zeitschr. der Gesellsch. flir schlesw.-holst. Gesch. LXVIII, Neumunster 1940 If. Rudolf Zollner i Nordelbingen XXXV, Heide i. Holst. 1966 48 64.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig