Charles Grut Hansen, Charlie Nicolai Grut Hansen, 29.10.1867-30.5.1922, landmand. Født i Kbh. (Johs.), død i Hornbæk, begravet i Kbh. (Holmens). G.H. blev student 1886 fra Haderslev læreres skole og lærte derefter praktisk landbrug på større landbrug, var 1890-91 elev på Lyngby landboskole og tog 1891 filosofikum. 1892 overtog han Kollekolle i Værløse sogn med et tilliggende af ca. 150 ha; 1906 købte han tillige den nærliggende Værløsegård. G.H. var en interesseret og dygtig landmand der i løbet af få år blev kendt ud over landets grænser som en fremragende kvægopdrætter. Ved gårdens overtagelse fandtes en almindelig handelsbesætning der forbedredes ved indkøb af tyre og kvier på Fyn. Navnlig blev der lagt vægt på at højne mælkens fedtindhold, og på dette område opnåede den intelligente opdrætter ved målbevidst avlsarbejde særdeles gode resultater der ikke alene kom Kollekolle-besætningen til gode, men som fik betydning i videre kredse idet der solgtes avlsdyr til andre egne af landet. Kollekolle blev et søgt lærested ikke alene for unge landvæsenselever, men også for en mængde husdyrbrugsinteresserede fra ind- og udland, over for hvem G.H. viste en elskværdig og stilfuld gæstfrihed. G.H. beklædte en række offentlige tillidshverv. 1897 blev han medlem af bestyrelsen for Kbh.s amts landboforening for hvilken han 1898-1906 var næstformand og 1906-20 formand; ved sin fratræden udnævntes han til æresmedlem. 1902 blev han medlem af bestyrelsen og 1907 formand for Foreningen til fremme af landbrugets udførsel, 1907 medlem af statstyreskuekommissionen. Desuden var han medlem af en række bestyrelser, bl.a. De samvirkende landboforeninger i Sjællands stift, Det kgl. danske landhusholdningsselskab fra 1907, Korps Westenholz o.fl.; endvidere var han formand for Værløse sogneråd 1907-22. Han havde levende interesse for nationale bevægelser og for den sønderjyske sag. Sin ejendom Kollekolle med den værdifulde besætning testamenterede han til Sjællands stifts kvægopdrætterforening.

Familie

Forældre: grosserer, senere etatsråd Alfred Peter Hansen (1829-93) og Emmy Gotschalck (1827-86). Ugift. – Brorsøn af Edmund Hansen Grut.

Udnævnelser

R. 1908.

Ikonografi

Mindesmærke i Kollekolle have, rejst af Sjællands stifts kvægopdrætterforening 1925, med relief af Carl Martin-Hansen. Foto.

Bibliografi

Slægt, se slægtsartiklen Hansen. Studenterne fra 1886, 1911 149. Vort land 5.1.1912. J. Fisker i Ugeskr. for landmænd LXVII, 1922 239 11; sst. 262f; sst. 1925 714f. K. R[aunkjær] i Vort landbrug XLI, 1922 291. P. A. Mørkeberg i Tidsskr. for landøkonomi, s.å. 357-60. København 1.6.s.å. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig