Charlotte Schimmelmann, Magdalene Charlotte Hedevig Schimmelmann, 10.8.1757-2.12.1816, grevinde. Charlotte Schimmelmann tilbragte sine egentlige barndoms- og ungdomsår på Løvenborg hvor hendes opdragelse blev ledet af franske guvernanter under opsyn af hendes moderlige veninde gehejmerådinde Magdalene Løvenskiold. Hun fik en udmærket uddannelse, og tidligt trådte hendes fremragende intellektuelle evner for dagen. Hun interesserede sig navnlig for litteratur og filosofi, men politiske problemer var hende ikke fremmede, og hun var alle dage grebet af en umættelig kundskabstrang. Fransk var det sprog hun bedst udtrykte sig på; derimod lærte hun aldrig ordentlig tysk.

24 år gammel mødte hun Ernst Schimmelmann, og hermed indledtes en forbindelse som blev af største betydning for dansk åndsliv. Sammen med sin mand skabte hun i palæet i Bredgade og på familiens sommerejendom Sølyst et hjem hvor ikke alene diplomatiets og centraladministrationens spidser mødtes, men hvor også kunstnere, forfattere og videnskabsmænd blev gæstfrit modtaget. Grevindens ægteskab var barnløst, og al sin moderlige omsorg viede hun husets venner. Mest kendt er hendes velgerninger over for digteren Jens Baggesen som hun trak frem fra en trist skyggetilværelse og gjorde til det beundrede midtpunkt i de højaristokratiske kredse. Gennem Baggesen trådte hun i forbindelse med Fr. Schiller og ydede sin bistand til at der skænkedes ham en årlig pengegave på 1000 rdl. i tre år. Senere interesserede hun sig for Adam Oehlenschläger, K.L. Rahbek og Heinrich Steffens og støttede også Bertel Thorvaldsen i en vanskelig periode.

Hun holdt ligeledes af at samle diplomatiets medlemmer i sin salon, havde en fremragende evne til at lokke politiske nyheder ud af dem og forstod at bedømme en politisk situation. Oprindelig havde hun sværmet for den franske revolutions ideer, men rædselsregimentet og senere Napoleons voldsherredømme frastødte hende, og hun blev en lidenskabelig modstander af Danmarks tilslutning til det franske kejserdømme. De franske emigranter fandt en begejstret modtagelse i hendes hjem, og til husets berømteste gæster kan endvidere henregnes den russiske diplomatfrue fru v. Krüdener og ungdomsveninden Friederike Brun.

Af naturel var Charlotte Schimmelmann følsom og modtagelig, men samtidig fordomsfri og vidtskuende i sin tankegang. Hendes trang til at protegere var stærkt fremtrædende, men hermed var forbundet en higen efter at gøre godt, og hun udfoldede i det stille en udstrakt godgørenhed.

Familie

Charlotte Schimmelmann blev født på Fossum, død i Kbh. (Petri), begravet i Petri k. Forældre: oberstløjtnant, senere deputeret Carl Rudolph Schubart (1714–59, gift 1. gang 1744 med Marie Elisabeth v. der Maase, 1722–46) og Inger Løvenskiold (1732–1808). Gift 24.5.1782 i Hellebæk (Petri) med greve Ernst Schimmelmann, født 4.12.1747 i Dresden, død 9.2.1831 i Kbh. (Petri), søn af grev Heinrich Schimmelmann (1724–82) og Caroline Tugendreich Friedeborn (1730–95). – Søster til Herman Schubart.

Ikonografi

Mal. af E. Pauelsen, 1789 (Ahrensburg; Brahetrolleborg), kopi af A. Dorph ca. 1904 (forhen Fr.borg). Mal., forskellig type, af E. Pauelsen, 1789 (Holsteinborg). Min. af Cornelius Høyer ca. 1800 formentlig forestillende Charlotte Schimmelmann (St.mus.). Pastel af P. Copmann, 1817. Afbildet på mal. af H. J. Hammer udst. 1872 (Fr.borg) og på tegnet udkast dertil af W. Marstrand (sst.).

Bibliografi

Efterl. papirer fra den Reventlowske familiekreds, udg. L Bobé I-X, 1895–1931 (V, 1902 = Charlotte Schimmelmanns breve til Louise Stolberg og Frederikke Sophie Reventlow i udvalg). – [C. E. A. Schøller] i Pers. hist. t. 3.r.VI, 1897 232f (familien Schubart). J. M. Thiele: Thorvaldsens biogr. I-IV, 1851–56. L. Bobé i Medd. fra hist.-top. selsk. for Gentofte kommune I, 1924 25–80. Otto Brandt: Geistesleben und Politik in Schlesw.-Holst. um die Wende des 18. Jahrh.s, Stuttg. 1925 (2.opl. 1927). Die Briefe B. G. Niebuhrs, udg. Dietrich Gerhard og Will. Norvin I, Berlin 1926.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig