Chr. Christensen, Christen Christensen, 5.8.1844-4.12.1921, landbrugslærer, landøkonomisk forfatter. Født i Ørslev ved Slagelse, død i Tune, begravet sst. Efter landsbyskolen tog C. på Hindholm højskole hvilket fik stor betydning for hans videre udvikling. Han tog skolelærereksamen 1866 og landbrugseksamen 1869 hvorefter han indtil 1871 underviste på Hindholm. Sammen med A. Svendsen grundlagde C. i 1871 Tune landboskole hvor han virkede som lærer frem til 1915. C. vedblev dog til sin død at holde foredrag på skolen. Inspireret af J. C. la Cours skole i Lyngby skabte de her en landboskole med en klar markering af højskolepræget og tilknytning til den brede landbefolkning der skulle blive den dominerende frem til tiden omkring 1. verdenskrig hvor det rent landbrugsfaglige præg over skolerne styrkedes. C. var en fremragende lærer der ikke blot betød overordentlig meget for de unges faglige uddannelse, men som virkede gennem sin betydelige, helstøbte personlighed. Han var en meget flittig arbejder, og hans indsigt og praktiske syn på landbrugsfaglige problemer skaffede ham bred anerkendelse. C.s arbejdskraft blev udnyttet lokalt da han var medlem af Roskilde amtsråd 1886-1904, og da han 1891-1909 var medlem af amtets skoledirektion og 1880-1900 var formand for Ramsø-Tune herreders landboforening. På landsplan var det i Landhusholdningsselskabet og i Foreningen af høj- og landbrugsskoler C. særlig var virksom. Politisk var C. venstremand, og sammen med de øvrige Tunelærere spillede han en vis rolle i egnens politiske liv, således en tid som medlem af Grundlovværneforeningens hovedbestyrelse.

Det blev i 1892 betragtet som en medvirkende faktor ved Hørups fald i Køgekredsen at C. og de øvrige lærere ikke støttede ham over for Alberti. C. var en af sin tids mest produktive landbrugsskribenter hvis forfatterskab rettede sig mod landboskolerne og deres undervisning. Her kan nævnes Uorganisk Kemi, 1879 (13. udg. 1915), Organisk Kemi, 1880 (9. udg. 1909), Gødningslæren, 1890 (2. udg. 1912), Landbrugets Kulturplanter, 1891 (7. udg. 1909), Jordens Behandling og Besaaning, 1895 (7. udg. 1914), Til Kamp mod Ukrudtet (2. udg. 1905) og Driftsordningen og Sædskiftet, 1914. Desuden har han bidraget til håndbøger og samleværker. C.s mest betydningsfulde virksomhed på dette felt er dog knyttet til "Vort Landbrug" som han var medstifter af 1882, og hvis redaktør han var sammen med J. H. Bagge frem til 1905. C. prægede bladets indhold og form, og "Vort Landbrug" fik i hans redaktørperiode en central placering som organ for det nye, andelsprægede gårdbrug med den stærke vægt på husdyrholdet. - C. var hverken som taler eller skribent i besiddelse af blændende egenskaber. Hans undervisning prægedes ligesom hans skriftlige udtryksform af en vis nøgternhed og grundighed, ofte med en betydelig bredde. Redelighed og indsigt er gennemgående i hans forfatterskab. C. var historisk interesseret hvilket ses af A. Svendsens Liv og Virksomhed, 1913, og i skildringen af barndomshjemmet i erindringerne. Han tilhørte den første generation af "højskolelandmænd" og hans lærergerning bevarede til stadighed tilknytningen til højskolens form og sigte. Sammen med A. Svendsen øvede C. gennem mere end en generation en indsats for uddannelsen af først og fremmest den sjællandske landboungdom der var af stor betydning under landbrugets omlægning.

Familie

Forældre: gårdfæster, senere gårdejer Christen C. (1818-95) og Ane Sophie Jensen (1820-68). Gift 29.5.1873 i Pedersker, Bornholm med Elgine Nicoline Kirstine Kofoed, født 1.6.1846 på Ågård, Pedersker sg., død 18.11.1916 i Tune, d. af gårdejer Peder Jensen K. (1817-48) og Margrethe Hansen (1817-92, gift 2. gang 1850 med gårdejer Jens Andersen, 1827-tidligst 92).

Udnævnelser

R. 1900.

Ikonografi

Radering af Troels Trier.

Bibliografi

C. C: Min livsførelse og virksomhed, 1918. - N. D. i Fyns tid. 18.1.1916. Hans Appel i Mælkeritid. 1916 47-51. Kr. Raunkjær i Vort landbrug, XXXV, 1916 43-45. Kr. Raunkjær og N. Bredkjær sst. XL, 1921 615-19. O. H. Larsen i Ugeskr. for landmænd, LXVI, 1921 695-97. H. Hertel i Tidsskr. for landøkonomi, 1922 38-41. -Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig