Chr. G. Middelboe, Christian Giørtz Middelboe, 9.3.1852-3.3.1920, søofficer, marineminister. Født i Ribe, død på Frbg., begravet i Kbh. (Vestre). M. blev kadet 1867 på det sidste hold på Søkadetakademiet, sekondløjtnant 1872, premierløjtnant 1873, kaptajn 1885, kommandør 1899 og kontreadmiral 1911. Han var 1872-73 med korvetten Dagmar i Vestindien og Sydamerika, var derefter udkommanderet på forskellige togter, deriblandt med fregatten Jylland til Vestindien 1876-77. Ved sin hjemkomst fra dette togt kom han til tjeneste ved søminevæsenet, først som subaltern officer og derefter 1885-90 som chef for dettes 2. afd. Under denne tjeneste var han hvert år 1881-89 chef for torpedoskibet Esbern Snare der anvendtes til forsøgsskydning med og indskydning af torpedoer. Han var derefter 1891-95 vagerinspektør og fører af vagerinspektionsskibet Løvenørn, 1898 chef for krydseren Heimdal til Island og 1899-1900 stabschef ved den flydende defension på Kbh.s red. 27.4.1900 til 24.7.1901 var han marineminister i ministeriet Sehested, indtrådte derefter atter i søetatens tjeneste og var 1902-08 jævnlig chef for den flydende defension på Kbh.s red og afskedigedes 1914 på grund af alder. 1909-14 var M formand for Søofficersforeningens bestyrelse og 1910-11 medlem af sø- og handelsretten i Kbh., ligesom han i en årrække for indenrigsministeriet ledede arbejdet med fjernelse af vrag fra kysterne. 1914-16 var han formand for spejderkorpsets bestyrelse. - M. var et ualmindelig lyst hoved, livlig og indtagende; ved sit venlige og djærve væsen vandt han sig mange venner, men han var hverken i besiddelse af særlig nøjagtighed i udførelsen af sin tjeneste eller af dybtgående teoretiske kundskaber. Som marineminister i det sidste højreministerium vandt han ingen laurbær, særlig på grund af ministeriets svage stilling. Foruden sine mange andre gode evner havde han også den at kunne fortælle og skrive. Han har særlig i Tidsskrift for Søvæsen skrevet talrige artikler vedrørende sit fag og i skrifter udgivne ved Udvalget for folkeoplysningens fremme leveret adskillige friske og fornøjelige skildringer fra sømandslivet. 1918-19 udgav han sine erindringer.

Familie

Forældre: toldkasserer, justitsråd Christian M. (1805-87) og Caroline Christiane Giörtz (1831-75). Gift 17.1.1878 i Kbh. (Holmens) med Hedvig Therese Lund, født 10.12.1853 i Ålborg, død 5.5.1924 på Frbg., d. af vinhandler Søren Julius L. (1819-60) og Betty Jacobine Christiane Tetzen (1829-1922). - Bror til Bernhard M.

Udnævnelser

R. 1885. DM. 1900. K2. 1901. K1. 1910. F.M.l. 1914.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

C. G. M: Erindringer I-II, 1918-19. - III. tid. 6.5.1900. Berl. tid. 4.3.1920. København s.d. Politiken s.d. [T. A.] T[opsøe]-J[ensen] i Tidsskr. for søvæsen, 1920 177-79. -Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig