Chr. P.N. Petersen, Christian Poulsen Norbom Petersen, 25.11.1799-12.12.1873, jurist. Født i Kbh. (Nic), død på Frbg., begravet sst. (Solbjerg). P. blev student 1818, privat dimitteret, og fuldførte 1821 den juridiske embedseksamen. 1825 opnåede han den juridiske licentiatgrad på en arveretlig afhandling med titlen De collatione bonorum, ad heredes ab intestato restricta, secundum jus romanum et patrium, og n.å. ansattes han som auditør ved armeen. 1831 blev han overauditør, og 1839 modtog han udnævnelse som borgmester og byfoged samt by- og rådstueskriver i Holbæk. 1848 beskikkedes han som birkedommer i Kronborg vestre birk, fra hvilket embede han afskedigedes ved kgl. resolution af 3.5.1859. Hans afskedigelse var foranlediget af, at der inden for jurisdiktionen var opstået en vis mistillid til ham som følge af hans forhold under forskellige af hans embedsforretninger; men ved højesteretsdom af 19.11.1862 lykkedes det ham at få fastslået, at det af ham udviste forhold ikke berettigede regeringen til at nægte ham almindelig pension under henvisning til at han havde gjort sig skyldig i misligheder der svækkede den for hans stilling nødvendige agtelse og tillid. P.s navn er fortrinsvis knyttet til det Lovlexicon eller Alphabetisk Repertorium over den danske Lovgivning som han udgav i elleve bind 1837-70. Værket var det første i sin art og afhjalp et betydeligt savn. Også hans øvrige juridiske forfatterskab forfulgte rent praktiske formål, således hans Haandbog i den danske Militairret I-III, 1829-33, Den danske Medicinal-Lovgivning, 1833-36, Bygningsretten efter den danske Lovgivning, 1862 samt et par fremstillinger af sportellovgivningen. Endelig behandlede han forskellige retsforhold i mere populære arbejder. – Justitsråd 1839.

Familie

Forældre: styrmand Nicolai Pedersen Norbom og Christine Poulsen (1778-1851, gift 2. gang 1819 med kontorchef under hof- og stadsretten, kancelliråd, senere etatsråd Nicolai Christian P., 1772-1858). Adopteret af stedfaderen. Gift 1. gang 12.11.1825 i Kbh. (Holmens) med Karen Marie Lassen, født 12.11.1805 i Kbh. (Fødsst.), død 21.12.1826 sst. (Garn.), plejed. af arbejdsmand, senere gartner i Vedbæk Peder Larsen og Kirsten Hansdatter. Gift 2. gang 5.5.1829 i Kbh. (Garn.) med Emilie Scavenia Ringsted, født 6.3.1810 i Kbh. (Frels.), død 27.10.1878 i Lyngby (gift 2. gang 1848 med exam.jur. Knud Otto Vilhelm Nygaard til Aldershvile, 1815-74), d. af fuldmægtig, senere inspektør ved Frue sg.s arbejdshus Peter R. (1773-1844) og Rebekka Eliane Scavenia Widerøe (1785-1848). Ægteskabet opløst 1846. Gift 3. gang 15.9.1847 i Kbh. (Frels.) med Signe Abildgaard, født 19.5.1829 i Arendal, død 3.7.1913 på Frbg., d. af lærer Jacob Andreas Emil A. (1785-1857) og Margrethe Mathea Scheel (1791-1848). – Far til Fr. Nygård. Halvbror til L. A. P.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Højesteretstid., 1862 578-84.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig