Christen Michael Rottbøll, Christian Michael Rottbøll, 12.4.1729-8.12.1780, biskop. Født på Hørbygård, død i Viborg, begravet sst. (domk.). R. blev student 1745 fra Roskilde og tog teologisk attestats 1747. Efter fire år som huslærer og fra 1752 hører i Nyborg vendte han 1755 tilbage til Kbh. hvor han blev decanus ved kommunitetet og alumnus på Collegium mediceum. Hastigt skred han nu fremad på en stærkt afvekslende embedsbane: 1759 blev han sognepræst og professor i teologi i Sorø samt provst i Alsted hrd., 1760 sognepræst ved Frue kirke i Århus og provst i Ning hrd., 1765 stiftsprovst i Århus, 1766 sognepræst ved Trinitatis kirke i Kbh. og 1770 biskop over Viborg stift. 1767 havde han efter indbydelse disputeret for den teologiske doktorgrad. – R. var en lærd og dygtig teolog der især havde sin styrke som ekseget. Karakteristisk både for hans konservative skriftforståelse og for hans kundskabsfylde er ikke blot hans disputats om 2. og 3. Johannesbrev, men allerede en tidligere disputats de vestibus et calceis Israelilarum in deserto non attritis, 1756. R.s helhedsstandpunkt kendetegner ham som hørende til den ældre supranaturalisme. Herom vidner også hans prædikener der bl.a. bestemt fastholder åbenbaringen og forsoningen. En i Viborg udgivet Morgen- og Aften-Bøn, 1773 med et tillæg af salmer kunne tyde på en vis pietistisk påvirkning. Som prædikant var R. meget yndet på grund af sin naturlige og hjertelige tone. Herom giver hans trykte Fuldstændige Udkast ... til de Søn- og Fest-Dages Prædikener, som i Trinitatis Kirke ere holdne fra 1767–1770 I–III, 1768–70 dog kun en ufuldkommen forestilling. Med deres fra P. Rosenstand-Goiske overtagne, vidtdrevne skematisering gør de et tørt og tvungent indtryk. R. var i øvrigt den første danske præst der lod sine prædikendispositioner uddele i kirken. Som biskop var R. en myndig og nidkær administrator, og skønt han besværedes af en stærk fedme var han ivrig som visitator. Med liv og lyst prædikede og katekiserede han på sine visitatser, og med stor interesse tog han sig af både det højere og lavere skolevæsen. Trods strenghed over for forsømmelige, fremhæves det i samtiden, var R. "en stor Menneskeven", i besiddelse af en hjertevindende elskværdighed. Til hans vennekreds hørte mænd som P. F. Suhm, J. A. Cramer og J. H. Tauber. – Sønnen Jens Laasby Rottbøll, døbt 29.9.1766, død 27.7.1824, blev student 1782, cand.jur. 1788 og 1791 – efter 1790 forgæves at have konkurreret med H. M. Lange og F. T. Hurtigkarl om notariatet ved det juridiske fakultet – advokat i højesteret. 1822 blev han generalfiskal. Han udgav Henrik Stampes Erklæringer, Breve og Forestillinger, General-Prokureur-Embedet vedkommende I-VI, 1793– 1807. R. købte Stenalt hovedgård. Justitsråd 1805. Etatsråd 1822.

Familie

Forældre: forvalter Christen Michelsen R. (død 1729) og Margrethe Cathrine Friis (gift 2. gang med forvalter på Hagestedgård Ole Nielsen Faxøe). Gift 25.10.1760 med Christiane Hedevig Brix, født 5.7.1731, død 5.7.1792 i Kbh. (Helligg.), d. af kommandant i Nyborg, kaptajn Marcus B. (død 1764) og Maria Elisabeth Tietz (1713–85). – Bror til Christen Friis R.

Ikonografi

Stik af J. Haas, 1768. Mal. af U. F. Beenfeldt (Fr.borg). Mal. (bl.a. Viborg domk.). Min.

Bibliografi

Selvbiografi i Univ.progr. ved doktorpromotionen 4.5.1767. – A. C. Krog: Saml. efterretn. om Viborg by, 1779 (facs.udg. 1977) 141–46. Månedlige tillæg til de ålborgske jyske efterretn., 1780 142–49. P. F. Suhm: Saml. skr. X, 1793 38; XIII, 1794 27; XV, 1798 437–39 (brev). J. H. Tauber i Dansk månedsskr., 1865 1 108f 119 120 441 445f; 1866 II 91f 95–98 101–07 III. J. P. Thjørring i Saml. til jydsk hist. og top. IV, 1872–73 281 292 315f 390f 428–32. Laur. Engelstoft sst. 3.r.VI, 1908–10 30. Ejlif Bøgebjerg sst. S.r.I, 1932–34 207–10. Kirkehist. saml. 6.r.I, 1933–35 90 116 (Jørgen Hees selvbiogr.).

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig