Christian Bærentsen, 14.5.1862-6.1.1944, jurist, embedsmand. Født i Torshavn, død på Frbg., urne på Solbjerg kgd. B. blev student fra Herlufsholm 1880, studerede filologi i to år og blev cand. juris. 1886. Han var derefter assistent i justitsministeriet 1889-96, fuldmægtig sst. 1896-97, udgiver af Lov- og Ministerialtidende 1891-97, juridisk manuduktør 1886-97. 1.4,1897 udnævntes han til amtmand på Færøerne, tog af helbredshensyn sin afsked 31.3.1911, blev s.å. kst. overretsassessor i Kbh., var dommer i østre landsret 1919-33 og censor ved universitetets juridiske eksaminer 1915-38. Han var medlem af landstinget 1902-06 (venstrereformpartiet), af rigsretten 1903-06, af retsplejeudvalget 1919-33 og af retsrådet 1919-24; formand i bankrådet for Foroya Banki 1906-11, for den færøske landbokommission af 1908, forskellige københavnske huslejenævn 1916-20 og 1926-31, telefon-voldgiftsnævnet fra 1926. - B. nød megen agtelse på Færøerne for hvis trivsel han interesserede sig levende. Den store udvikling der foregik på øerne i hans embedstid skyldes for en stor del hans initiativ; nævnes kan fiskeriinspektionen, forbedring af postforbindelsen mellem øerne, tuberkulosehospitalet i Hoydalar, vej- og telefonsagen. Han var en dygtig parlamentariker og tog i tinget del i behandlingen af retsreformen og de kirkelige love. Forslag og Betænkninger afgivne af den færøske Landbokommission med Tillæg, 1911, som for en væsentlig del er samlet af ham selv og redigeret af ham alene, er en ypperlig håndbog til belysning af det færøske landbrugs (og Færøernes) historie. Sammen med sorenskriver T. E. Bang har han tillige udgivet Færøsk Lovsamling, 1901.

Familie

Forældre: købmand, tidligere folketingsmand, lagtingsmand for Nordstrømø, redaktør Enok Daniel B. (1831-1900) og Anna Cathrine Jacobine Pouline Kiergaard (1831-71). -3.10.1890 på Frbg. med Anna Dorothea Maria Kock, født 4.11.1865 i Torshavn, død 13.4.1945 på Frbg., d. af sorenskriver, senere borgmester i Viborg, sidst auktionsdirektør Emil Laurits Frederik K. (1828-1913) og Maren Vangine Djurhuus (1824-1905).

Udnævnelser

R. 1898. DM. 1928. K.2 1930. K.1 1933.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

N. P. Bransager og Palle Rosenkrantz: Den danske regering og rigsdag, 1901-03 688-91. Ole Jacobsen i Fra Færøerne IV, 1968 42-44. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig