Christian Brandt, 20.10.1735-16.3.1805, kancellipræsident. Født i Kbh. (Petri), død på Herlufsholm, begravet i Kbh. (Petri k.). B. var i kraft af afstamning født til en anselig løbebane, blev 1753 hofjunker, 1756 kammerjunker, 1760 kommitteret i generallandvæsens- og kommercekollegiet, 1764 landfoged i Delmenhorst, 1768 administrator for grevskabet Rantzau, 1784 første deputeret for Det vestindisk-guineiske rente- og toldkammer, 1788 direktør i Danske kancelli og forstander for Herlufsholm, 1789 direktør i missionskollegiet og vajsenhuset samt provisor for Vallø stift og 28.11. s. å. præsident i kancelliet, tog dec. 1799 sin afsked fra samtlige statsembeder, vedblev at være provisor for Vallø og forstander for Herlufsholm (hvor han boede), blev 1803 tillige kurator for Vemmetofte. – B. var ingen særlig betydelig mand. Han var chef for Danske kancelli i en stor og afgørende reformperiode men den virkelige ledelse, det geniale, banebrydende initiativ lå hos generalprokurøren, Chr. Colbjørnsen. Ved sin karakter har B. egnet sig godt til beskedent og loyalt samarbejde med andre. Han var pligtopfyldende, troskyldig og uegennyttig, samtidig dog noget småtskåren og pertentlig. En af hans undergivne (J. Gude) har på den smukkeste måde skildret ham som den godmodige, jævne, bogelskende (men ikke lærde) mand; han "havde slet intet af det, man kalder Minister-Air". – Kammerherre 1768. Gehejmeråd 1784. Rang med blå riddere 1799.

Familie

Forældre: kabinetssekretær, konferensråd Carl B. til Teichhof (1696–1738, gift 1. gang 1722 med Anna Catharine v. Ehrenschild, 1706–24) og Else Berregaard (1715–93, gift 2. gang 1761 med rigsfriherre, amtmand, gehejme-konferensråd Georg Wilhelm v. Soehlenthal, 1698–1768). -15.4.1768 på Christiansborg (slotsk.) med Regitze Sophie Charlotte Skeel, født 2.6.1746 i Nordborg, 110.12.1806 i Sorø (begr. i Petri k.), d. af amtmand, senere stiftamtmand og gehejmeråd Holger S. (1699–1764) og baronesse Regitze Sophie Giildencrone (1706–79). - Bror til Enevold B.

Udnævnelser

Hv. R. 1776.

Ikonografi

Maleri (Herlufsholm), tegn. derefter (Fr.borg). Afbildet på W. Haffners mal. af theselskab hos Chr. VII, 1794 (Jægerspris).

Bibliografi

Breve i Bernstorffske papirer, udg. Aa. Friis, II, 1904 100–03. – Jacob Gude i Pers. hist. t. 2.r. II, 1887 184–90. Efterladte papirer fra den Reventlowske familiekreds, udg. Louis Bobé, I-VI II, 1895–1917. E. Holm: Danmark-Norges hist. 1720–1814 VI, 2, 1909. Louis Bobé: Die deutsche St. Petri Gemeinde, 1925 420. Luxdorphs dagbøger, udg. E. Nystrøm, II, 1930. Joh. Forchhammer i Herlufsholms skoleprogram 1891. Jacob Gude: En kjøbenhavnsk embedsmand. Optegn. 1754-1810, 1918 (fot. optr. 1970) = Memoirer og breve XXVII. - Papirer og manus på Herlufsholm.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig