Christian Brun, Lars Christian Brun, 2.7.1854-4.5.1929, jurist, filantrop. Født i Holbæk, død i Kbh., begravet sst. (Ass.). B. blev student 1872 fra Roskilde, cand. juris 1877, s.å. by- og herredsfuldmægtig i Skanderborg, var på studierejse i udlandet 1878–79, blev 1880 volontør i justitsministeriet, 1886 assistent sst. og samtidig juridisk manuduktør, assessor i kriminalretten 1890 og i landsoverretten i Kbh. 1896, var 1901–25 censor ved juridisk eksamen. Han blev medlem af bestyrelsen for Foreningen af 1837 til forsømte børns frelse 1891 (Danmarks ældste plejehjemsforening) og var foreningens formand 1893–1906. Han kom herved ind i arbejdet for nødstedte børn, og da der 1897 dannedes en fællesorganisation for de danske plejehjemsforeninger blev han medlem af overbestyrelsen og var 1905–23 formand for denne og herigennem også medlem af Børnesagens fællesråd.

B. tog livlig del i bestræbelserne for at få gennemført det forslag til lov om behandling af kriminelle og forsømte børn og unge personer og til ændringer i straffeloven, bl.a. om forhøjelse af den kriminelle lavalder fra ti til fjorten år, som var udarbejdet af kommissionen om statstilsyn med børneopdragelsen (1893–95), fx som indbyder til og taler ved det såkaldte rådhusmøde 21.-22.5.1901. Det var derfor ganske naturligt at han, da de ovennævnte lovforslag var blevet gennemført, 1905 blev overinspektør for opdragelsesanstalterne og formand for det ved loven af 14.4.1905 oprettede overværgeråd. I disse egenskaber fik han betydelig og varig indflydelse på den praktiske gennemførelse af loven af 1905 med dens nye organer – værgerådene – og på indretningen af de mange nye opdragelseshjem som oprettedes til brug for de af værgerådene antagne børn. Han stod herunder i livlig forbindelse med de private institutioner for børneforsorg, men loven medførte i øvrigt en stærk koncentration af værgerådsforsorgen i overværgerådet. B. var formand for udvalgene til revision af børneloven af 1905, henholdsvis 1910–11 og 1918–20 og fortsatte efter at værgerådsloven af 12.6.1922 var trådt i kraft 1.1.1923 som formand for overværgerådet, indtil han afgik fra denne stilling 1.10.1925. B. har skrevet talrige artikler om børneforsorg og dermed beslægtede emner, særlig i Børnesagens Tidende, endvidere et par afsnit i Danske Opdragelseshjem, 1926, erindringer i "Barn og Ungdom", 1925, særlig om hans andel i det private initiativ i børneforsorgen.

Familie

Forældre: læge Frantz B. (1815–82) og Cathinca Frederikke Smith (1822–1900). Gift 29.12.1883 i Kbh. (Slotsk.) med Johanne Buchwald (døbt Hanne Dorthea Adelaide Iversen), født 3.1.1864 i Kbh. (Frbg.), død 4.1.1932 sst., adoptivdatter af premierløjtnant i marinen, senere kommandør Adolph Vilhelm B. (1833–1910, gift 2. gang 1892 med Dorothea Cathrine Bendz, 1856–1937), og Hedevig Martine Schou (1840–89).

Udnævnelser

R. 1898. DM. 1911. K.2 1920. K.1 1925.

Ikonografi

Mal. af C. Wentorf, 1912 (frimurerlogen i Kbh.), af Harald Moltke og af J. Aabye. Foto.

Bibliografi

C. B. i Barn og ungdom, 1925 97f. – København 2.7.1916. Børnesagens tid. 15.11.1916, 1.10.1925, 15.5.1929. Barn og ungdom, 1929 83.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig