Christian Cloos, 27.6.1863-25.6.1941, købmand. Født i Frederikshavn, død i Frederikshavn, begravet sst. Oplært i faderens forretning tilegnede C. sig ved rejser i udlandet og længere ophold i Frankrig, Skotland og Nederlandene et udsyn og sproglige kundskaber der skulle blive afgørende for hans løbebane. Efter at han 1899 havde løst borgerbrev som købmand optog faderen ham som kompagnon i sin forretning hvilken han overtog efter dennes død. 1893 valgtes han til formand for Frederikshavns handelsforening (sen. Handelsstandsforening), og 1895-1909 sad han i byrådet. Han var konsul for en række lande: 1894 Belgien, 1904 Frankrig, 1906 Norge og 1912 Holland. - C. havde som frederikshavnsk købmand og borger vundet sig et anset navn; men når dette blev landskendt og på fremtrædende vis vil stå indskrevet i købmandsstandens historie skyldes det først og fremmest hans utrættelige og uegennyttige arbejde i den danske handelsstands tjeneste. At skabe og fremme samvirke og samoptræden inden for denne gennem dens organisationer blev C.s livsopgave; i særlig grad virkede han for at udjævne de modsætninger der gjorde sig gældende mellem storhandelen i provinsen og de københavnske grosserere. Han blev 1895 medlem af Centralforeningen af jydske handelsforeningers bestyrelse og var 1901-32 sammes formand. Virksomt medlem af det 1901 oprettede provinshandelsforeningers fællesudvalg valgtes han da det 1917 konstitueredes som Provinshandelskammeret til dettes formand og fortsatte indtil 1932. Inden for Den danske handelsstands fællesrepræsentation - fællesorganet for Grosserer-Societetet og provinsernes centralformænd - var C. fra 1899 medlem af forretningsudvalget og deltog i de på Børsen afholdte handelsmøder og i de skandinaviske handelsmøder. I sit organisationsarbejde gennemførte C. en faglig forberedelse af sagerne som hidtil ikke havde været almindelig inden for provinshandelens organisationer. I dette arbejde havde han støtte dels i egne omfattende kundskaber, dels i jurister med interesse for handelens anliggender. C. var medlem af adskillige kommissioner og udvalg samt delegeret ved internationale konferencer (vekselret Haag 1910 og 1912, søret Bruxelles 1922). 1938 modtog han som den første handelsmand Tietgenmedaljen; det medfølgende pengebeløb skænkede han til Provinshandelsstandens understøttelsesforening af hvis bestyrelse han var medlem i 30 år. C. var ligefrem af væsen, men fastholdt dog en formel omgangsform; hans store mæglende evner var afgørende for hans lederskab. Hjælpsomhed og loyalitet er andre karakteregenskaber som indgår i hans karakteristik.

Familie

Forældre: købmand, senere belgisk og nederlandsk konsul Christian Ludvig C. (1825- 1912) og Oline Henriette Barfred (1825-1902). Ugift.

Udnævnelser

R. 1906. DM 1909. K.2 1914. K.1 1923.

Ikonografi

Mal. af H. Vedel, 1924 (Børsen). Foto.

Bibliografi

C. J. Hedemann: Stamtavle over familierne Cloos og Lorentzen, 1929 41 f. Frederikshavns handelsstandsforen. 1883-1933, ved G. Brier, 1933. Den jydske handelsstands centralforen. 1883-1933, udg. H. Stein og O. Kragh, 1933. Edv. Berg: Provinshandelskammeret 1901-1951, 1951 især 31-39. Børsen 26.6.1941 og 25.6.1963. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig