Christian Friderich Hermann Peymann, 22.5.1732-27.4.1817, officer, vandbygningsingeniør. Født i Rotenburg ved Bremen, død i Rendsborg, begravet sst. P. blev 1749 werkbas ved holstenske fortifikation, 1755 kar., 1757 virkelig underkonduktør, 1759 kar. konduktør og deltog med afbrydelser i syvårskrigen ved den franske hær indtil han ved mobiliseringen 1762 ansattes som virkelig konduktør og kar. ingeniørkaptajn i ingeniørstaben hjemme. Ved ingeniørkorpsets oprettelse 1763 blev han kar., 1768 virkelig overkonduktør og ingeniørkaptajn og ledsagede 1772 Carl af Hessen på dennes ophold i Norge. 1770 havde han med orlov fra korpset virket ved vandbygningsvæsenet i Oldenburg, 1774 stilledes han til rådighed for den til "Forening af Vest- og Østersøen" (slesvig-holstenske kanal) nedsatte kommission, blev tilsynsførende ved kanalarbejderne og var til sin død fast medlem af kommissionen. 1777 fik han karakter af ingeniørmajor med rang som oberstløjtnant af infanteriet, og 1779 udnævntes han til kommanderende ingeniørofficer i hertugdømmerne men beholdt samtidig stillingen som tilsynsførende ved kanalen, blev 1783 virkelig ingeniørmajor, fik 1785 karakter som oberst i infanteriet, 1790 reserveret generalmajors anc., blev 1794 generalmajor af infanteriet og s.å. medlem af en kommission i Odense til undersøgelse af muligheden for søforbindelse til denne by for skibe med syv-otte fods dybgående. Efter indtrængende anmodning fra hertugen af Mecklenburg-Schwerin, men trods kanalkommissionens modstand, fordi P. var den eneste der var "fuldkommen bekendt" med kanalarbejdet, tillod kongen ham 1791 at føre tilsyn med et kanalanlæg hvorved Elben fra Dömitz sattes i forbindelse med Østersøen. På hans forslag og under hans ledelse oprettedes 1798 Holstenske militærinstitut i Rendsborg for oplæring af de unge officerer og aspiranter m.fl. i hertugdømmerne, og 1805 blev han ligesom broderen medlem af en kommission til udarbejdelse af en plan for samtlige militære undervisningsanstalter. Som kommandant i Rendsborg var han yderst virksom for skabelsen af en flotille på Ejderen og fik 1803 kongens løfte om, når han formedelst fuldstændig tjenstudygtighed måtte gå af, at beholde sin fulde gage som pension. 1809 afskedigedes han med generalløjtnants karakter (fra 1808).

Familie

Forældre: overoppebørselsbetjent Nicolaus P. (1695-1747) og Henriette Margaretha Gebhardt (ca. 1699-1779). Ugift. – Bror til Ernst P.

Udnævnelser

Hv.R. 1801.

Bibliografi

Efterl. papirer fra den Reventlowske familiekreds, udg. L. Bobé V, 1902. Inkvisitionskommissionen af 20. jan. 1772, udg. Holger Hansen III, 1932. – V. E. Tychsen: Fortifikationsetaterne og ingeniørkorpset 1684-1893, 1893. J. Lauritsen: Søvejene til Odense, 1873.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig