Christian Høegh, Hans Jørgen Christian Høegh, 30.4.1738-10.12.1805, præst, landøkonom. Født i Horsens, død i Gentofte, begravet sst. H. blev student 1756 fra Horsens, teologisk kandidat 1760 og kaldtes 1769 til sognepræst i Ansager. 1773 forflyttedes han til Hillerslev-Kåstrup og 1783 kom han til Gentofte. 1794 blev han provst over Sokkelund herred. – H. gjorde sig i Gentofte bekendt som en foregangsmand på landbrugets område der i sin egen bedrift indførte nye afgrøder og som en af de første praktiserede sommerstaldfodring. H. tog ligeledes del i tidens landøkonomiske debat og hans største indsats blev her Anviisning til et velindrettet Jordbrug for Gaardmænd og Huusmænd paa Landet, som have faaet deres Jorder udskiftede af Fælledskab der belønnedes med landhusholdningsselskabets guldmedalje 1794 og udsendtes n.å. H.s mere end 500 sider store vejledning blev optaget i selskabets skriftserie 1797, optryktes yderligere to gange og oversattes til tysk og svensk. Han gav heri en grundig vejledning i alle emner landbruget vedrørende, og det er ikke mindst bemærkelsesværdigt at H. bringer en omfattende vejledning for husmanden. Det var hans tanke at husmanden skulle lægge størst vægt på driften af sin jordlod og så vidt muligt ernære sig som selvstændig jordbruger, ligesom han socialt skulle danne et mellemlag mellem gårdbruget og den jordløse landarbejderbefolkning. H.s bestræbelser på dette felt skal utvivlsomt ses på baggrund af de erfaringer med en stærkere lagdeling i bondebefolkningen der netop var markant i hovedstadens nærhed. H.s bog blev en af de mest udbredte og benyttede vejledninger for bondestanden i tiden op til ca. 1840. – Han publicerede desuden en række mindre bidrag, bl.a. i Olufsens Oeconomiske Annaler.

Familie

Forældre: købmand og bedemand Jørgen Pedersen Høg (1683–1751, gift 1. gang 1711 med Anne Michelsdatter, død 1722) og Helene Dorthea Ovesdatter Guldberg (ca. 1697–1742). Gift 18.10.1769 i Horsens med Cathrine Dorthea Nyland, født 1.12.1741 i Horsens, begr. 25.9.1807 i Gentofte, d. af rådmand Hans N. (1713–69) og Ellen Cathrine Hatting (1702–78, gift 1. gang 1725 med købmand Søren Bræstrup, 1693–1737). – Bror til Ove Høegh-Guldberg.

Bibliografi

Alex. Rasmussen i Hist. årbog for Thisted amt 1917 46f. Gentofte kirkesogns, dets kirkers og præsters hist., 1928 128–34. Fr. Skrubbeltrang: Husmand og inderste, 1940 241 353–56. Samme: Den danske husmand I, 1952 (2.udg. 1954) 74–76 88–90 103. Helge Nielsen: Folkebibliotekernes forgængere, 1960 336.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig