Christian Høegh-Guldberg, 1.8.1777-31.10.1867, officer. Født i Fredensborg, død på Frbg., begravet sst. Ved mundtlig ordre af kongen blev "Guldbergs søn Christian" 1782 ansat som sekondløjtnant à la suite ved garden til hest; forældrene fik underretning derom, men i øvrigt skulle "Avancementet" hemmeligholdes; 1790 blev det skriftligt bekræftet, og H.-G. blev premierløjtnant à la suite. Efter omhyggelig opdragelse og mangesidig uddannelse i hjemmet kom han 1797 i nummer og tjeneste, blev 1799 kar., n.å. sekondritmester, reserveredes 1808 majors anciennitet og blev 1811 kar.major. Under felttoget 1813 blev han som premiermajor forsat til fynske dragonregiment for i dette at genindføre skarp krigsdisciplin, hvortil han ansås og viste sig særlig egnet. Kort forinden havde han i fæstningen ved Rosengarten med sin eskadron fuldstændig slået et fjendtligt rytterregiment af marken, og på et kritisk tidspunkt af slaget ved Sehested et par måneder efter tog han kommandoen over regimentet og førte et glimrende angreb på fremtrængende fjendtligt fodfolk der med store tab kastedes tilbage, bredende en skræk og forvirring til alle sider der fik væsentlig indflydelse på slagets udgang. Alligevel var avancementsbedømmelserne for ham de nærmeste år efter forbeholdne: Han er vel tjenstivrig og har mange kundskaber, men man frygter at disse skal kunne medføre "overspændte Ideer, som ikke ere passende i det Militære"; han er for streng mod sine undergivne; og for "koldt og uforsagt Mod i Farens Stund" og egnethed til forfremmelse har han kun betegnelsen "middelmaadig". 1814 var han rykket op "i Oberstløjtnants Nr., dog kun som Major", og 1816 udnævntes han til oberstløjtnant, 1826 til kar.oberst, 1830 til regiments- kommandør, n.å. til regimentschef og 1834 til chef for sjællandske landsenérregiment; 1840 fik han generalmajors kar., blev 1842 kommandor for sjællandske rytterbrigade; men skønt han uden sammenligning var rytteriets dygtigste officer, repræsenterede ikke han, men Adolph Juel rytteriet i hærkommissionen 1842 (1840). -2.3.1848 blev han generalløjtnant og kommanderende general i Jylland-Fyn, godt 70 år gammel, men legemlig og åndelig kraftig. Ifølge sin tjenstlige stilling og sine evner måtte han anses for selvskreven til kommandør for felthæren; men A. F. Tscherning havde på forhånd valgt F. Læssøe til egentlig ledende og ville selv være den faktiske overgeneral, og til kommandor under disse forudsætninger var en så selvstændig, endog egenrådig mand som H.-G. ikke egnet. Han begyndte straks på organisering af frivillige korps og reserveformationer, men standsedes heri af Tscherning; Jylland underlagdes en anden, og da H. Hedemann den 7.5. efter ordre gik fra Als til Fyn, havde Tscherning "bevæget" H.-G. til at gå à la suite. 1850 fik han afsked. -H.-G. var af naturen højt begavet, havde en glimrende hukommelse, omfattende og grundige kundskaber – også på ikke-militære områder; han var en ridderlig personlighed, beleven, vidtberejst; en fortræffelig taler; i skriftlig diskussion en skarp logiker, vittig og bidende; i høj grad patriotisk, loyal, men ikke egentlig hofmand.

Familie

Forældre: senere gehejmestatsminister Ove H.-G. (1731–1808) og Lucie E. Nørlem (1738–1807). Gift 15.9.1802 på Bjerre, Åle sg., med Anna Dorothea v. Munthe af Morgenstierne, født 2.5.1774 i Bråby, Alsted hrd., død 18.3.1866 på Frbg., d. af major, senere stiftamtmand Caspar Wilhelm v. M. af M. (1744–1811) og Anna Petra Cathrine Flindt (1750–1814). – Bror til Frederik H.-G.

Udnævnelser

R. og DM. 1813. K. 1828. S.K. 1843.

Ikonografi

Min. af Chr. Petersen. Maleri.

Bibliografi

Breve til H. C. Andersen, 1877 143–64 676–89. Medd. fra krigsark., udg. Generalstaben VII, 1896. – Den dansk-tyske krig 1848–50, udg. Generalstaben 1, 1867. Edv. Collin: H. C. Andersen og det Collinske hus, 1882 102–21. Søren Chr. Barth: Livserindr., 1900. A. Tuxen i Hist.t. 9.r.IV, 1925–26 9 13f 18 20f. Th. Dyppel i Militært t., 1936 26–39. – Papirer i Kgl.bibl.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig