Christian Muus, Christen Muus, 26.10.1656-11.12.1717, biskop. Født i Kristiania, død i Svendborg, begravet i Odense (Skt. Knuds k.). Efter at være blevet student 1675 fra Kristiania (Oslo) studerede M. i Kbh. hvor han 1677 tog både teologisk attestats og magistergraden. I denne tid havde han desuden det held at vinde en virksom beskytter i den norske statholder Ulrik Frederik Gyldenløve 1679 drog han ud på en udenlandsrejse, men kom ikke længere end til Hamburg da han blev kaldt hjem for at blive præst i Urskog i Norge. 1686 forflyttedes han til Ås, blev ca.1693 provst, 1694 stiftsprovst i Kristiania og 1701 biskop over Ribe stift. Han synes ikke at have gjort sig afholdt i denne stilling; der klagedes bl.a. over, at han ved at kræve bestikkelser og lignende skulle have skaffet sig økonomisk fordel af præsterne og i øvrigt have ført et skamløst levned, og efter en anonym angivelse blev det 1711 pålagt stiftamtmanden i Ribe at undersøge hans forhold. Formodentlig må han dog have kunnet klare sig, for 1712 blev han biskop i Odense. Heller ikke her herskede der ubetinget tilfredshed med ham, og 1717 blev han på ny (sammen med stiftamtmanden og Odense bys øvrige gejstlighed) underkastet en kommissions efterforskninger, men heller ikke denne synes at have kunnet overbevise ham om alvorlige forsyndelser. M. hører ikke til Danmarks betydelige bispeskikkelser, og med rette eller urette havde han mange fjender hvis opfattelse for lange tider bestemte dommen over ham (jfr. særlig Erik Pontoppidan). Andre kirkehistorikere (især J. C. Bloch) har dog ment at der med al indrømmelse af de svage sider ved hans personlighed var grund til også at fremhæve positive træk. Mest kendt er han blevet som lejlighedsdigter, og uden tvivl har denne færdighed været medvirkende til at skaffe ham de høje embeder han ved hoffets gunst opnåede. Foruden spredte vers kan nævnes Den Norske Løve, 1683, om og til U. F. Gyldenløve, og Gothers og Venders Ære-Minde, 1709, en velkomsthilsen til Frederik IV. De bugner af smiger og overflødig lærdom.

Familie

Forældre: kornhandler Søren M. (ca. 1608-93) og Øllegaard Olufsdatter (1621-1703). Gift 1. gang 8.7.1680 i Kristiania med Helle Christensdatter, døbt 22.8.1662 i Kristiania, død 1701, d. af byfoged Christen Christensen (død 1686) og Lisbeth Bendixdatter (Ahlefeldt?). Gift 2. gang 19.4.1702 i Kristiania med Vibeke Lund, antagelig døbt 16.4.1677 i Kristiania, død 2.2.1755 i Odense, d. af etatsråd, justitiarius i Kristiania overhofret Christen L. (1624-91) og Margrethe Jespersdatter (død tidligst 1696, gift 1. gang med købmand i Kbh. Henrik Rosenmeyer, død 1658, gift 2. gang 1661 med landkommissarius Johan Garmann, 1610-73, gift 1. gang ca. 1640 med Maren Dop, død 1654).

Ikonografi

Mal. (Ribedomk.). Stik af A. Reinhard, 1717.

Bibliografi

Erik Pontoppidan: Annales ecclesiæ Danicæ IV, 1752 114f. J. C. Bloch: Den fyenske gejstligheds hist. I, 1787 181-206. H. P. Mumme: St. Kr.uds kirke i Odense, 1844 240 275. Fra Fyens fortid, udg. G. L. Wad II, 1916 424; IV, 1924 63 67. Hugo Matthiessen m.fl.: Ribe bys hist., 1929 245f 290-93 311.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig