Christian Ravn, Christian Henrik Ravn, 6.9.1844-17.8.1926, politiker. Født i Kbh. (Frels.), død i Nørre Tvede ved Næstved, begravet i Haraldsted. R. voksede op i Jelling og tog 1864 lærereksamen fra seminariet dér. Han var 1865–70 lærer i Sparkær mellem Viborg og Skive og 1870–85 i Borup i nabosognet. Han var en dygtig og interesseret lærer der satte en begyndende folkeoplysning i gang på egnen og betød meget for egnens opvakte unge, bl.a. Jeppe Aakjær. Som ivrig venstremand kom R. ind i politik, sad i sognerådet 1874–82, en tid som formand, og i amtsrådet 1883–98. Som den første opstillede venstremand i Viborgkredsen søgte han 1873 og 1876 at erobre kredsen fra højre og valgtes til folketinget 1879 i Morsøkredsen. Han sluttede sig til den Berg-Hørupske fløj af venstre og kastede sig, som den temperamentsfulde og stridbare mand han var, ind i forfatningskampen. 1885 idømtes han tre mdr.s fængsel for majestætsfornærmelse og et par måneder efter afskedigedes han fordi han besvarede "mundkurvs-cirkulæret" fra kultusminister Jacob Scavenius med meddelelse om at han var medlem af en riffelforening. Da protestpolitikken ikke drev højre fra regeringsmagten nærmede R. sig forligspolitikken. Han sagde hånende om C. Bergs og Viggo Hørups forslag om alderdomsunderstøttelse at et sådant forslag kunne han lave på ti minutter hvorefter han var kendt som "ti minutters Ravn". Han stemte for det politiske forlig 1894 hvad der medførte at han faldt ved valget 1895. Som moderat var han valgt i Viborgkredsen 1898–1903 og i Gudmekredsen på" Fyn 1909–13. Han gik ind i partiet venstre 1910, men var blandt partiets mest moderate medlemmer med. hældning mod højre på visse punkter. Således gik han imod Klaus Berntsens grundlovs-forslag 1912. 1880 købte R. en gård i. Knudby ved Viborg for, som han udtrykte det, at have noget at falde tilbage på hvis det politiske svigtede. Han drev gården til 1911 og desuden en gård i Haraldsted ved Ringsted 1906–13.

Familie

Forældre: høker i Kbh., senere kroejer og præstegårdsforpagter i Jelling Henrik Christensen R. (1804–74) og Birthe Marie Andersdatter (1804–79). Gift 9.2.1872 i Tårup ved Viborg med Ane Marie Louise Bolette Pedersen Kistrup, født 20.10.1853 i Viborg, død 13.9.1921 i Haraldsted, d. af daglejer, senere – gårdejer i Ørum, Fjends hrd., Jens Pedersen K. (1822–73) og Ane Margrethe Lay (1826–1902).

Bibliografi

Jens Peter Harbo: Stamtvl. over slægten Ravn, 1918 315–19. N. P. Bransager og P. Rosenkrantz: Den danske regering og rigsdag, 1901–03 401–07. R. K. Bertelsen: Viborgkredsens folketingsmænd, 1918. Ringsted folketid. 17.8.1926. Viborg stifts folketid. s.d. Sorø amtstid. 18.8. s.å. Politiken s.d. Jeppe Aakjær: Drengeår og knasekår, 1929 143–45 221.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig