Christian Rothe, 27.6.1770-31.8.1852, rentekammerkommitteret. Født på Tybjerggård, død i Kbh. (Frue), begravet sst. (Ass.). R. blev som tolvårig sat i handelslære hos storkøbmanden Niels Ryberg, men forlod kontoret for 1787 at modtage ansættelse som volontør i økonomi- og kommercekollegiets ostindiske sekretariat. 1788 tog han dansk juridisk eksamen, og 1790 blev han kopist i rentekammerets sjællandske landvæsenskontor. Inden for dette kontor forblev han indtil 1809 idet han 1791 blev fuldmægtig og fra 1796 (kgl. udnævnelse 1797) fungerede som chef. Samtidig var han 1795 blevet beskikket til sekretær i den sjællandsk-fynske hoverikommission, og han fulgte den på alle dens rejser indtil 1798. Det blev derefter overdraget ham 1802 at foretage alle beregninger og reguleringer der var en følge af gennemførelsen af skatten på besiddelse, nytte og brug af 1802, og ganske naturligt blev det også ham der kom til at gøre forarbejdet til den nye matrikels udarbejdelse. Med titel af sekretær forestod han 1809–14 matrikulskontorets forretninger, og selv efter sin afgang som chef førte han et vist tilsyn med dets forretninger indtil 1826. Af andre hverv som i disse år blev ham overdraget kan nævnes at han blev medlem af og sekretær for den store landbokommission 1811, ligesom han førte tilsyn med kontoret for ildstedskattens regulering 1812–26. 1814 udnævntes R. til kommitteret fra hvilken stilling han afskedigedes 1840 idet han derefter fik sæde i komiteen for den nye matrikels indførelse. Denne stilling forlod han først 1849. Ved køb og salg af flere større godser havde R. erhvervet sig nogen formue, og for denne købte han 1811 Lerchenfeld ved Kalundborg (overdraget 1846 til sønnen) og 1821 Buderupholm som han atter solgte 1826. Fra 1799 ejede han tillige Vennersly på Frbg., og 1800–05 bestyrede han Petersgårds gods for staten. – Kammerråd 1805. Justitsråd 1812. Etatsråd 1817. Konferensråd 1840.

Familie

Forældre: professor, senere etatsråd Tyge R. (1731–95) og Karen Bjørn (1742–95). Gift 1. gang 7.11.1794 i Kbh. (Nic.) med Charlotte Christine Müller, født 7.2.1773 på Stokholte, død 5.2.1814 på Frbg., d. af forvalter ved Sorø akademi Caspar Peter M. (1736–76) og Anna Paludan (1740–1805). Gift 2. gang 27.2.1815 på Frbg. med Johanne Cathrine Marie Selmer, født 21.6.1789 i Kbh. (Holmens), død 5.9.1870 sst. (Frue), d. af premierløjtnant, senere kommandør Peter Hersleb S. (1758–1819) og Maren Grove (1762–1827). – Far til August R., Rudolph R., Viggo R. og Wilhelm R. Bror til Andreas Bjørn R. og Carl A.R.

Ikonografi

Mal. af C. G. Kratzenstein-Stub ca. 1814. Litografi af E. Bærentzen; mal. af samme. Foto.

Bibliografi

Aug. Rothe: Bidrag til beskr. af C. R.s levnet, 1854. Poul Nissen i Tidsskr. for opmålings- og matrikulsvæsen XV, 1939 403–30. M. H. Løvenskiold: Hoveridagbog 1795–97, ved Fr. Skrubbeltrang, 1973 = Bol og by VII.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig