Christian Torkelsen Morsing, ca. 1485-27.7.1560, professor. Christian Torkelsen Morsing forekommer første gang 1514 som immatrikuleret i Leuwen og derpå 1519 som rektor ved Vor Frue skole i København. Han havde på det tidspunkt et længere studieophold i udlandet bag sig og var både mag.art. og baccalaur i kejser- og kirkeretten. Som rektor udgav han 1519 en lille lærebog i den latinske syntaks der viser, at han på dette område fuldt ud tilhørte den humanistiske fremskridtsretning. En gammel efterretning om, at han næste år skal være blevet sendt til Tyskland for at hente et par universitetslærere hjem, og at han i den anledning skal være rejst til Wittenberg og derfra have ført Martin Reinhard og Matthias Gabler til Danmark, er blevet stærkt betvivlet. Derimod var han selv ved denne tid professor ved Københavns universitet og 1522-23 dettes rektor.

Under den følgende periodes uroligheder forlod Christian Torkelsen Morsing igen Danmark og opholdt sig flere år i udlandet. 1527 var han således i Leipzig, 1528 i Köln, hvor han udgav en latinsk regnebog, og 1529 i Leuwen hvor han optrådte som docent i aritmetik og astronomi og udsendte et fra græsk oversat skrift af kosmografisk indhold. Samme år var Christian Torkelsen Morsing atter i København hvor han nævnes som professor og vikar ved Skt. Margrethes alter i Vor Frue kirke, men ca. 1531 drog han på ny ud, denne gang som hovmester for Peder Oxe. De gennemrejste både Tyskland, Frankrig og Italien; i Montpellier fik Christian Torkelsen Morsing god lejlighed til at studere medicin, og i Basel tog han den medicinske doktorgrad. 1537 blev han kaldt tilbage af Christian III, fik overdraget et professorat i medicin ved det genoprettede universitet og blev dets første rektor.

Sammen med J. Bugenhagen udarbejdede han det første lektionskatalog (Ordinatio lectionum) og var i de følgende 23 år en hovedstøtte for den unge institution, både som lærer og administrator. Han deltog i næsten alle forhandlinger vedrørende denne, og blev 1539 og igen 1546 og 1556 rector magnificus samt fra 1544 universitetets vicekansler. Af samtiden berømmedes han for sin usædvanlige lærdom både i de gamle sprog, i medicinen og i aritmetikken. Der er grund til at tro, at han på dansk grund har været en af de betydeligste repræsentanter for humanismen. Som mediciner har han formodentlig hørt til tidens traditionsbundne retning, men synes at have udmærket sig ved sund fornuft og solid kunnen. Litterært har han ikke været meget virksom. Nævnes bør dog hans En liden Bog om Pestilentzis Aarsage, Forvaring oc Lægdom der emod, 1546, der af Axel Hansen og Knud Jensenius er genudgivet i Klassisk dansk Medicin I, 1937.

Familie

Christian Torkelsen Morsing Født på Mors, død i København, begravet samme sted (Frue kirke). Gift 1. gang med Marine Lauridsdatter. Gift 2. gang med Elisabeth Nielsdatter, død tidligst 1585.

Bibliografi

Kirkehist. saml. 5.r.II, 1903-05 400. Pers. hist. t. 8.r.V, 1926 120. – R. Vinding: Regia acad. Hauniensis, 1665 61f. H.F. Rørdam: Kbh.s univ.s hist. I, 1868-69 432-46; IV, 1868-74 34f 74-77 103-08. J. Oskar Andersen: Overfor kirkebruddet, 1917 = Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1917 72f. Axel Hansen og Kn. Jensenius i C. T. M.: Danske skr., 1937 = Klassisk da. medicin I. Marius Kristensen i Danske studier, 1938 144-46. Kbh.s univ. 1479-1979, red. Sv. Ellehøj, VII, 1979 11-15. Povl Skårup i Revue romane III, Paris 1968 158-61.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig