Christian Trepka, Christian Friederich Trepka, 23.3.1779-29.10.1864, officer. Født i Kbh. (Garn.), død sst. (Garn.), begravet sst. (Garn.). På grund af forældrenes fattigdom blev T. allerede som tiårig optaget i kadetakademiet, blev 1795 kadetkorporal (sekondløjtnant), afgik 1798 til infanteriet og udkommanderedes s.å. med orlogsskibet Ditmarsken på rejse til Ostindien, udnævntes 1801 til virkelig sekondløjtnant og deltog s.å. i kampen mod englænderne. 1803 blev han premierløjtnant, fik 1810 kaptajns karakter og blev n.å. stabskaptajn. Under felttoget 1813 var han brigadeadjudant hos generalmajor grev G. L. v. d. Schulenburg og fremhævedes fra flere sider som lige så virksom og duelig i den daglige tjeneste som modig og utrættelig under kampene hvor han viste udmærket taktisk blik og drog alle øjne hen på sig. Under gennembruds-kampen ved Sehested 10.12. red han sammen med brigadechefen i spidsen for stormkolonnerne og opmuntrede ved ord og gerning til energi og udholdenhed. 1814 optoges han i generaladjudantstaben som divisionsadjudant og deltog ved besættelseskorpset i Frankrig til 1817 da han blev kar.major og adjudant hos kongen, til han 1824 udnævntes til militærfuldmægtig i Frankfürt. I denne stilling forblev han til han hjemkaldtes 1848, trådte 1826 i nummer som divisionskvartermester, blev n.å. kar., 1829 virkelig oberstløjtnant i generalstaben, 1833 overadjudant, n.å. kar., 1838 virkelig oberst og generalad-judantløjtnant. 1839, ved generalstabens omordning, sattes han à la suite i staben, men udtrådte af denne ved hærorganisationen af 1842 som generalmajor. Aug. 1848 afskedigedes han som generalløjtnant.

Familie

Forældre: kaptajn, senere major Simon T. (1732–95) og Martha Marie Silberschild (1757–1807). Gift 1. gang 19.7.1805 i Kbh. (Garn.) med Oliva Petræa Bugge, født 13.12.1781 i Kbh. (Nic), død 17.3.1807 sst. (Garn.), d. af forvalter ved brødbageriet i Kastellet Mathias B. (1741–86) og senere entreprenør ved samme bageri Amalia Magdalene Christiane Caroline Rørbye (1760–1830). Gift 2. gang 17.2.1809 i Kbh. (Garn.) med Mathiane Bugge, fremstillet i kirken 25.9.1786 (Cit.), død 30.5.1858 sst. (Garn.), søster til 1. hustru. – Far til Johan Christian Matthias T.

Udnævnelser

Kammerjunker 1810. Kammerherre 1836. – R. 1814. DM. 1826 K. 1840.

Ikonografi

DMin. af F. Camradt, 1818 (Fr.borg). Litografi fra Frankfürt 1837, efter dette træsnit af H. P. Hansen, 1895. Litografi af V. Schertle, Frankfürt.

Bibliografi

Militært t. XII, 1883 1–30 (dagbog 1813–17). Medd. fra krigsark., udg. Generalstaben VII-IX, 1896–1902. – H. Struer: Optegn, om sognepræst John Rørbyes og Martha Simonsdatter Wedseltofts slægt, 1918 15 17. H. F. Trepka i Dansk militært t., 1865 44–46. O. Vaupell i Vort forsvar 19.5.1895. Generalstaben 1808–1908, 1908. Hist. medd. om Kbh. 3.r.II, 1936–38 134.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig