Christoffer Lindenov, 13.3.1611-2.10.1679, admiral. Begravet i Sønderholm k. L. gik i Herlufsholm skole og fra 1629 på Sorø akademi og fik 1635-43 en årlig kongelig pension for at uddanne sig i søtjeneste i udlandet. Jan. 1645 fik han bestalling som Holmens admiral, 1647 tillige som oberstløjtnant til fods. Forholdene på Holmen var under hans forgænger Erik Orning kommet i slem uorden, og vanskelighederne ved at forbedre dem steg ved, at rigshofmesteren Corfitz Ulfeldt begunstigede enkelte, tilmed uærlige, leverandører; i al hemmelighed søgte L. gennem kancellisekretæren Otte Krag at gøre kongen bekendt hermed; men hvorledes han i det hele ellers har stillet sig til underslæbene kan ikke opklares. Flåder førte han kun enkelte gange, således 1653 til Kattegat og 1656 til Østersøen. 1655 fik han sæde i det nyoprettede admiralitetskollegium. Af len havde han Helgeland 1646-51 og Utsten kloster 1652-55, begge i Norge. Febr. 1657 faldt han i Frederik III's unåde, forvistes fra hoffet og mistede sit embede på grund af beskyldninger for bedragerier; dog fik han umiddelbart efter Nykøbing len (som han beholdt til 1661). Febr. 1658, under Kbh.s belejring, overdroges der ham tilsyn med forsvaret af Christianshavn. Han arvede efter forældrene Lindersvold (Fakse hrd.), som han 1672 solgte til sin svigersøn Chr. Urne, og part i Restrup (Hornum hrd.) hvoraf han vistnok ca. 1670 blev eneejer; ca. 1650 købte han Bækkeskov (Bårse hrd.), 1674 (af stadshauptmand Frederik Thuresen) "Sundby gods" (Nørre Sundby).

Familie

Forældre: admiral Godske L. til Lindersvold (død 1612) og Karen Henriksdatter Gyldenstierne (1586-1654). Gift 1946 med Dorte Friis, født 19.3.1624 på Ålborghus, begr. 21.9.1652 i Kbh. (Nic. k.), d. af Tønne F. til Hesselager (1584-1642) og Anne Clausdatter Podebusk (1601-26).

Ikonografi

Epitafium (Sønderholm k.).

Bibliografi

Chr. Bruun: Curt Sivertsen Adelaer, 1871. H. D. Lind: Kong Kr. den fjerde og hans mænd på Bremerholm, 1889 (reproudg. 1974). Th. Poulsen: Store Restrup, 1909 26-29. Danske herregårde ved 1920, red. L. Bobé m. fl. I, 1920. Olav Bergersen: Fra Henrik Bielke til Iver Hvitfeldt I, Trondheim 1953. Jørgen H. Barfod: Niels Juel, 1977 27-31. H.-H. Wesche i Marinehist. t. XI, 1978 nr. 2 39-43.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig