Claus Christensen, Claus (Nicolaus) Heinrich Christensen, 2.1.1768-8.3.1841, officer. Født på Cronshagen ved Kiel, død i Rendsborg, begravet sst. Efter at C. en kort tid havde studeret jura i Kiel lykkedes det ham ved daværende major L. J. Binzers mellemkomst 1786 at erhverve faderens tilladelse til at forberede sig til militærtjenesten. Efter et par års studium i Göttingen blev han 1790 sekondløjtnant à la suite i ingeniørkorpset og indtrådte 1791 i generalstabsskolen (feltjægerkorpset) i Kiel. 1792 udnævntes han til dessinatør ved Danske ingeniørdetachement, og 1793 afgik han fra skolen, blev virkelig sekondløjtnant i ingeniørkorpset 1794, forsattes til Holstenske ingeniørdetachement 1795, blev kar. premierløjtnant 1798 og fik 1799 tilladelse til i to år at studere de hydrotekniske fag i Holland, hvor han af den franske marskal G. Brune blev arresteret som mistænkt for at være engelsk spion; efter i seks uger at være holdt fængslet i Haag blev han løsladt mod forpligtelse til straks at vende tilbage til Danmark. 1800 blev han digeinspektør i det holstenske søndre marskdistrikt og kort efter afskediget af krigstjenesten; 1803 trådte han atter ind i hæren som premierløjtnant à la suite i ingeniørkorpset idet han vedblev at være digeinspektør, blev s. å. kar., 1804 virkelig kaptajn og ansattes s. å. i forbindelse med sin øvrige virksomhed som ingeniør ved Glückstadt fæstning. Nov. 1807 udnævntes han til medlem af den kommission der skulle bedømme et forslag til Kbh.s fæstnings forbedring; 1808 blev han kar. major, deltog i forstærkningen af Glück-stadts fæstningsværker 1812-13 og i fæstningens forsvar under belejringen 1813-14. 1816 blev han virkelig major; han ledede nedlæggelsen af Gluckstadts fæstningsværker (til 1818), blev medlem af kanalopsynskommissionen i Rendsborg 1817, kar. oberstløjtnant 1822, kar. oberst 1826, udnævntes 1827 til overdigeinspektør i hertugdømmerne og udtrådte 1829 af nr. og gage i ingeniørkorpset; samtidig stilledes han à la suite i armeen og meddeltes kar. af generalmajor. 1838 fik han afsked som overdigeinspektør og medlem af kanalinspektionen, 1840 anciennitet som generalmajor. Blandt de ingeniørarbejder C. ledede kan nævnes kanalsluserne ved Holtenau (1823-25) og strømkuperinger ved Breitenburg efter stormfloderne 1824-25; han var opfinder af et sindrigt måleapparat til undersøgelse af teglstens vandsugende kraft. Dr. phil. h. c. i Kiel 1830.

Familie

Forældre: amtsinspector på Cronshagen Lasz C. (ca. 1719-93) og Catharina Dorothea Ernst (1734-1802). Gift 24.4.1800 i Glückstadt med Louise Sophie Röttger, født 5.8.1773 i Glückstadt, død 10.12.1852 sst., d. af overrets- og regeringsadvokat, justitsråd Johan Friederich R. (1742-98) og Anna Elisabeth Koch (1743-1825).

Udnævnelser

R. 1810. DM. 1824. K. 1828.

Ikonografi

Litografi af W. Heuer, 1828.

Bibliografi

Medd. fra krigsarkiverne, III, 1888; VII, 1896. - Extract af lieutenant F. C. E. Oldelands journal 1812-14 i R. Nyerups mag. for reiseiagttagelser, I, 1820 337-93. F. H. Germar: Leben, Charakter und Verdienste N. H. C.s, Hamburg 1841. Rendsburger Wochenblatt 20.3.1841. V. E. Tychsen: Fortifikationsetaterne og ingeniørkorpset 1684-1893, 1893.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig