Claus Jaspersen, 23.7.1777-4.10.1847, jurist, stænderdeputeret. Født på Bremsborg, Svesing sg, død på Nordskov, begravet i Gelting. J. gik i Hollingsted skole, blev efter sin konfirmation skoleholder i Ulsnæs i Angel, var en kort tid lærer i Kiel hvor han gav sig til at studere jura. 1804 tog han juridisk eksamen og nedsatte sig s.å. som advokat i Slesvig. Her fik han hurtigt en stor praksis, men opgav den og flyttede til Stenbjerghav, da flere angelske godsejere valgte ham til justitiarius – birkedommer – på deres godser. Da Frederik VI ved reskriptet af 15.12.1810 havde befalet gradvis indførelse af det danske sprog i alle offentlige anliggender i Slesvig, og overretten afæskede samtlige embedsmænd betænkning over denne reforms gennemførlighed erklærede J. at angelboerne talte dansk, og at indførelsen af dansk skolesprog ikke ville støde på synderlige vanskeligheder. Han tilrådede en lempelig overgangsordning. – 1834 valgtes J. til stænderdeputeret i 17. landvalgsdistrikt og deltog i samlingerne 1836 og 1838, begge gange valgt til vicepræsident. Til trods for sin "forunderlige Beskedenhed" fik han her megen indflydelse. Allerede 1836 var han "med Liv og Sjæl" for sprogsagen (Chr. Paulsens ord); i den følgende tid stod han i stadig forbindelse med vennen Chr. Flor, og i samlingen 1838 ydede han Nis Lorenzen kraftig støtte da han foreslog indførelse af dansk rettergang i dansktalende distrikter. J. hævdede nødvendigheden af at dommerne i dansktalende egne kunne dansk, ellers ville de ikke kunne holde rettergang. Han indtrådte derefter i Selskabet for dansk læsnings udbredelse i Slesvig, men sygdom hindrede hans deltagelse i stændersamlingen 1840. 1844 var han kun suppleant. 1829 var han flyttet til Nordskov – nu Grahlenstein – ved Gelting som han forskønnede ved betydelige haveanlæg, og her samlede han et anseligt bibliotek og en mængde oldsager som staten efter hans død købte til grundlag for oldsagssamlingen i Flensborg. J.s navn står indhugget på Skamlingsbankestøtten. – Justitsråd 1839.

Familie

Forældre: gårdejer Carsten J. (1745–82) og Marike Andresen (1748–1815). Gift 16.10.1806 i Slesvig med Sophie Christine Helene Nielsen, født 6.11.1784 i Flensborg, død 23.2.1852 i Gelting, d. af justitsråd, overretsråd Christian N. (ca. 1753–97) og Anna Marie Meincke (ca. 1755–1816).

Udnævnelser

R. 1840.

Bibliografi

N. Falcks Archiv V, Kiel 1847 455–61. H. Schroder i Neuer Nekrolog der Deutschen XXV 1847, Weimar 1849 631f. C. F. Allen: Det danske sprogs hist. i Sønderjylland II, 1858 72f. P. Lauridsen: Da Sønderjylland vågnede I, 1909; IV, 1916. Hans Jensen: De danske stænderforsaml.s hist. II, 1934. Kn. Fabricius i Sønderjyllands hist. IV, 1937. Chr. Paulsen: Dagbøger, udg. samme og Johs. Lomholt-Thomsen, 1946 231 f 249. Sydslesv. gennem tiderne, red. M. Kamphøvener, 1946–49 333 863.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig