Conrad Engelhardt, Helvig Conrad Christian Engelhardt, 20.9.1825-11.11.1881, arkæolog. Født i Kbh. (Trin.), død sst. (Frue), begravet sst. (Ass.). Efter faderens tidlige død skaffede museumsmanden C. J. Thomsen, der var familien en god støtte, den unge E. en kontorplads i et større handelshus (Frølich) og tog ham senere til privatsekretær, i hvilken egenskab E. der havde erhvervet sig gode sprogkundskaber, 1846 ledsagede ham på en længere rejse i Tyskland og Italien. Efter hjemkomsten opnåede E. ved Thomsens anbefaling understøttelse til at studere og tog 1848 artium. Han virkede derefter som sproglærer ved københavnske skoler, tog 1849 anden eksamen og dyrkede samtidig kunsthistoriske interesser. Skønt Thomsen havde ønsket at knytte ham til kunstsamlingerne i Kbh. modtog han 1851 udnævnelse til adjunkt ved Flensborg lærde skole med engelsk og fransk som fag og fik kort efter tillige overdraget bestyrelsen af den slesvigske oldsagssamling som regeringen havde grundlagt i Flensborg ved køb af en større privatsamling, og som havde lokale på skolen. Derved førtes han over i den forhistoriske arkæologi som han ikke tidligere havde interesseret sig særligt for. Samlingen voksede hurtigt og fik fremfor alt stor betydning ved indlemmelsen af de omfangsrige fund fra Torsbjerg mose i Angel og Nydam mose i Sundeved som E. udgravede 1858-63 på foranledning af det slesvigske ministerium. Sidstnævnte sted blev undersøgelserne afbrudt ved krigen 1864. E. søgte at redde den nu så værdifulde flensborgske samling for Danmark ved i al hemmelighed at overføre den til Sjælland. Men et par år senere måtte den i kraft af en bestemmelse i fredstraktaten udleveres og overgik til museet i Kiel hvilket ramte E. meget hårdt. Den er nu sammen med de øvrige samlinger overført til Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum på Gottorp slot i Slesvig. Efter 1864 at være flygtet fra Flensborg tog han ophold i Kbh. og ernærede sig nogle år ved sprogundervisning, men bevarede dog samtidig forbindelsen med arkæologien. Således ledede han 1865 udgravningen i Kragehul mose ved Assens og fortsatte de af Christian Herbst påbegyndte undersøgelser i Vimosen ved Odense. 1867 ansattes han som ekstraordinær medhjælper ved Museet for nordiske oldsager og virkede ved dette til sin død. I museets tjeneste har han forestået adskillige vigtige udgravninger (bronzealderhøjen Borum Eshøj, gravene fra folkevandringstiden ved Valløby og Varpelev m.fl.).

E.s hovedindsats i arkæologien er den omhyggelige fremdragelse og offentliggørelse af de store mosefund fra folkevandringstiden der udgør en af Nationalmuseets rigeste og værdifuldeste fundgrupper. Hans smukke publikationer af dem (Thorsbjerg Mosefund, 1863, Nydam Mosefund, 1865, Kragehul Mosefund, 1867, Vimose Fundet, 1869; en samlet engelsk udgave af de to førstnævnte arbejder udkom 1866, samt 1969-70 et fotografisk genoptryk med forord af Mogens Ørsnes) vil bevare deres værdi som vigtige kildeskrifter. Hans øvrige videnskabelige produktion omfatter en række afhandlinger i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed, hovedsagelig vedrørende Danmarks ældre jernalder. Betydeligst deraf er forskellige bidrag til studiet af den romerske kulturs indflydelse i Nordens oldtid. I sit forfatterskab viser E. sig som en grundig, inden for sit særlige område fyldigt orienteret undersøger med megen sans for kunst. – Fra 1868 var E. sekretær for Oldskriftselskabets oldsagsafdeling; ved universitetsjubilæet 1879 blev han dr. phil. h.c. – Tit. professor 1869.

Familie

Forældre: skibsmægler Andreas Daniel E. (ca. 1800-42) og Oline Marie Aagaard (1786-1857). Gift 27.7.1852 i Kbh. (Frue) med Laura Dorothea Eleonore (Ellinor) Petersen, født 31.10.1825 sst. (Helligg.), død 13.1.1908 sst., d. af hyrekusk Peter P. og Caroline Marie Holm.

Udnævnelser

R. 1862. DM. 1876. F.M.1. 1858.

Ikonografi

Mal. af E. Jerichau-Baumann. Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Levnedsbeskrivelser af de ved Kbh.s univ.s 400-årsfest promoverede doktorer, 1879 39. -Program for Flensborg lærde- og realskole, 1852 54. J. Magnus Petersen: Minder fra min virksomhed, 1909.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig