Conrad Rendtorff, Conrad Arthur Venø Rendtorff, 2.3.1900-9.11.1982, præst. Født på Venø, død på Frbg., begravet Tibirke kgd. R. voksede op i et præstehjem. Størsteparten af faderens præstegerning faldt i Bøvling-Flynder pastorat. De sidste ti år var han tillige provst for Vandfuld-Skodborg herreders provsti. Forældrene var ikke selv vokset op i det vestjyske miljø, men følte sig hjemme i den kristendomsform der var den fremherskende i pastoratet som var – og den dag i dag er – stærkt præget af den indremissionske vækkelse. Faderen tog sin afsked som 66-årig og arbejdede derefter en årrække som rejsepræst for Indre missions børnegudstjenesteudvalg. – R. blev student i Viborg 1917, cand. teol. 1922 og var derefter sekretær for Roskilde KFUM 1922–26. De sidste to år i Roskilde var han desuden ordineret medhjælper ved domkirken. 1926 blev han sammen med sin hustru udsendt til Indien af KFUM i forbindelse med Det danske missionsselskab. Arbejdet i Indien faldt hovedsagelig i Cuddalore hvor R. var leder af det forholdsvis nystartede KFUM-arbejde med forening, "hostel", bibliotek og foredragssal. 1933–34 var R. sekretær i KFUM i Travan-core. Herefter vendte familien hjem fordi børnene ikke tålte tropeklimaet. 1935–41 var R. sognepræst ved Kingos kirke i København. 1940 blev han atter ansat – som sekretær – i Det danske missionsselskab hvis generalsekretær han blev i årene 1945–58. 1958 blev R. residerende kapellan ved Skt. Johannes kirke i København hvorfra han tog sin afsked 1969. 1958–73 var R. formand for Det danske missionsselskab. – R., der var meget flittig og hurtigt arbejdende, er en af de danske præster der har deltaget mest i det økumeniske arbejde, altid med centrum i ydre mission, men med talrige forgreninger til andre sider af arbejdet. Han har berejst det meste af verden som deltager i fælleskirkelige møder og missionskongresser samt i sin egenskab af generalsekretær og formand for DMS. R.s tillidsposter i ind- og udland har været talrige: formand for Akademisk missionskreds 1937–43, medlem af verdensbestyrelsen for KFUM 1937–47, medlem af bestyrelsen for Marthabo 1941–59, medlem af komiteen for Nordisk Missionsflyg 1945–48, medlem af bestyrelsen for Den konservative vælgerforening (17., 16. og 4. kreds) i årene 1945–70, medlem af International Missionary Council og dettes ad interim Committee 1952–58, medlem af Commission on World Missions under Det lutherske verdensforbund 1957–63, mv.

Arbejdet i Indien strakte sig ikke over noget langt åremål. Det prægedes af usædvanlige sproglige evner og stor initiativrigdom og blev udslaggivende for R.s hele senere indsats. Som forhandlingsleder og konferencedeltager i ind- og udland var R. meget værdsat på grund af sin evne til at overskue en situation. Ofte var det ham der kom med det forløsende ord i en vanskelig forhandling. Som præst var R. en skattet sjælesørger. DMS, som R. gennem årene som sekretær, generalsekretær og formand identificerede sig med, modtog uhyre megen inspiration gennem hans stærke personlighed og hans vidtspændende engagement. I hans tid forandrede det sig fra et meget dansk foretagende til et internationalt præget selskab. Det var en udvikling der lå i tiden, men som han formede med på. I øvrigt er der ingen nulevende der i samme grad som R. er kommet til at personificere dansk ydre mission i hele dens bredde. – R. har skrevet en række mindre bøger. Betydeligst er nok Missionsarbejdet i Indien under D.M.S., 1942, og Mellem tempeltårn og kirkespir, 1951. Han redigerede Dansk Missionsblad 1941–46 og Nordisk missions tidsskrift 1951–62. 1975 udgaves hans erindringer, Som tiden dog går –, genfortalt af Egon Nielsen. – Skal R.s hidtidige liv gøres op af en yngre samtidig, bliver hovedindtrykket: stærkt kristent engagement, overblik og åbenhed for alt nyt

Familie

Forældre: præst, senere provst Theodor Julius Carl Georg R. (1869–1950) og Julie Albine Mathilde Philipsen (1871–1952). Gift 29.10.1926 i Roskilde domk. med Ellen Margrethe Wiese, født 28.5.1901 i Daugbjerg, død 22.12.1977 i Kbh., d. af præst Ernst Christian W. (1871–1948) og Ellen Petersen (1874–1953).

Udnævnelser

. – R. 1965.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Egon Nielsen: Som tiden dog går -. C. R.s erindr, genfortalt, 1975. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig