Cordt Trap, Cordt Einer Trap, 31.8.1859-19.10.1937, nationaløkonom, statistiker. Født i Kbh. (Slotsk.), død sst., begravet sst. (Holmens). T. boede som dreng af hensyn til helbredet hos sognepræst i Birkerød E. W. Begtrup og gik i Johan Mantzius' skole. Da han vendte tilbage til sine forældre i Kbh. 1872 kom han i Hauchs skole. Herfra blev han student 1878 og tog 1882 statsvidenskabelig eksamen. De begrænsede muligheder for en cand.polit. medførte at han 1885 også tog juridisk embedseksamen. S.å. blev han assistent i finansministeriet i kontoret for udenlandske betalinger, I sin fritid fortsatte han sine statsvidenskabelige studier. Han interesserede sig navnlig for sociale spørgsmål. 1889 fik han optaget sin første artikel i Nationaløkonomisk Tidsskrift Arbejdernes Alderdomsforsikring. Den blev samme år fulgt af Alderdomsforsikring i Tyskland og Sverige. Efter en studierejse til Berlin udsendte han 1892 Om Statens Stilling til ubemidledes Alderdomsforsørgelse i flere europæiske Lande. Han og andre har beklaget at bogen først udkom efter at der her i landet året før var gennemført loven om alderdomsundersøttelse der byggede på forsørgelsesprincippet. 1893 udgav han Arbejderdomstole og Forligs- og Voldgiftsnævn. De efterfølgende år skrev T. mange artikler om sociale spørgsmål i Nationaløkon. Tidsskr.

T.s arbejde i finansministeriet tilfredsstillede ham ikke. Han forsøgte forgæves anden stilling. 1893 fik han bibeskæftigelse som lærer på officersskolen i finansvidenskab og statistik. Her arbejdede han med lyst og interesse. Til brug ved undervisningen udgav han 1895 Grundrids af Finansvidenskaben som også blev anvendt på universitetet (5. udg. 1931). 1896 fik han en mere tilfredsstillende stilling som afløser af Marcus Rubin der i en årrække havde været chef for Kbh.s kommunes statistiske kontor. En væsentlig del af arbejdet her var forfattervirksomhed idet T. personlig måtte udarbejde den kommenterende tekst til de statistiske publikationer om hovedstadens befolkning, dens boliger, indkomster, erhverv m.v. Samtidig fortsatte han sin litterære virksomhed uden for kontoret med artikler i Nationaløkon. Tidsskr., Salmonsens Leksikon og flere udenlandske tidsskrifter. 1921 udsendte han Danmarks statistik i Udtog og 1922 Russiske Jøder i Kbh. Hans statistiske kundskaber medførte at han fik en række andre opgaver. 1899 blev han medlem af Arbejderforsikringsrådets industriafdeling (til 1932). I forbindelse hermed deltog han i internationale konferencer bl.a. i Düsseldorf, Wien og Rom og blev medlem af Comité permanent du assurances ouvriéres i Paris. 1920 blev han også medlem af Arbejderforsikringsrådets sønderjyske afdeling. T.s kendskab til og interesse for arbejdernes boligforhold gav også anledning til deltagelse i internationale kongresser i Paris 1900 og i Dusseldorff 1902. Efter anmodning fra de statsvidenskabelige professorer holdt T. 1903 midlertidige forelæsninger i Danmarks statistik ved universitetet. 1910 blev han den ene af to censorer ved statsvidenskabelig eksamen, fra 1917 tillige ved forsikringsvidenskabelig eksamen. 1919 blev han formand for censorerne og var det til han gik af 1955. Navnlig T.s sociale interesser gav ham desuden en række tillidshverv. Fra 1903 til sin død var han medlem af bestyrelsen for Foreningen af 1865 for tilvejebringelse af billige arbejderboliger. 1915 blev han kontrollerende direktør i Det kgl. octr. Brandassurancekompagni. Da selskabet 1920 ændrede organisation og afskaffede de kontrollerende direktører blev han viceformand i repræsentantskabet og var det til 1929. Han var medlem af bestyrelsen for Dansk forening for socialpolitik 1917–29. Fra 1917 til sin død var han formand for Dansk Folkeforsikringsanstalts repræsentantskab. Han var endvidere medlem af bestyrelsen for A/S Søvang og af bestyrelsen for den danske afdeling af Association Franco scandinave.

T. var en elskværdig og særegen personlighed med sans for kvaliteter i kunst og litteratur. Hans stærke sociale interesser førte til et produktivt forfatterskab der belyste vigtige socialpolitiske forhold. T. var en formuende mand bl.a. fordi han arvede udgiverretten til sin fars topografi, hvor han i øvrigt selv var medarbejder ved 3. udg. (1895–1906) og 4. udg. (1919–1932). Kort før sin død stiftede han testamentarisk en række legater til Århus universitet, til statsvidenskabelige studerende i Kbh. og elever på officersskolen, samt til Danskheden i Sønderjylland. Hans store autografsamling fik Det kgl. bibliotek.

Familie

Forældre: kabinetssekretær, senere gehejmeråd J. P. T. (1810–85) og Malvine L. Hoskier (1826–1906). Ugift.

Udnævnelser

R. 1910. DM. 1918.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Berl. tid. 20.10. og 26.10.1937. Politiken 20.10. s.å. Ad. Jensen i Nationaløkonomisk t. LXXVI, 1938 1–3. Samme: Erindr., 1946. – Papirer i Kgl. bibl. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig