Didrik Nyholm, Didrik Galtrup Gjedde Nyholm, 21.6.1858-31.8.1931, jurist. Født i Randers, død i Kbh., urne på Garn. kgd. Ugift. N. blev student 1876 fra Borderdydskolen i Kbh., cand.jur. 1882, var derefter fuldmægtig hos Ch. Shaw og Sophus Nellemann og blev assistent i justitsministeriet 1886, fuldmægtig 1892, ekspeditionssekretær 1893, kst. assessor i landsover- samt hof- og stadsretten s.å., kontorchef i justitsministeriet 1895, assessor i førnævnte ret 1896. I nov. 1896 blev N. medlem af de blandede domstole i Egypten og virkede i Namsourah til han 1902 forflyttedes til Cairo. Han var formand for Cairo-tribunalets handelsafdeling 1909-21, vicepræsident for tribunalet fra 1916 og præsident for samme fra 1920 til han i begyndelsen af 1922 forlod Egypten for at indtræde i den i henhold til folkeforbundsakten oprettede faste domstol for mellemfolkelig retspleje i Haag (La Cour Permanente de Justice Internationale) hvortil valg var sket af Folkeforbundets delegeretforsamling og råd i Geneve henholdsvis 14. og 16.9.1921. N. fungerede i Haag, til den niårige valgperiode udløb 1931, s.å. som han døde; en kortere tid var han tillige medlem af de i henhold til fredstraktaterne oprettede Tribunaux Arbitraux Mixtes i Paris. – 8.10.1913 blev N. udnævnt til medlem for Danmark af den stående voldgiftsdomstol i Haag (oprettet i henhold til Haag-konventionen af 1899). Som udtryk for den anerkendelse han nød i det internationale retsliv blev han indvalgt i det eksklusive Institut de droit international. -. N. var en mand med mange interesser; 1884 var han senior i Studenterforeningen og 1886-91 medlem af dennes økonomiudvalg, 1889-96 var han konsulent for Dagmarteatret og gjorde et stort arbejde for dette under dets blomstringsperiode. I det hele har N. såvel gennem sit arbejde herhjemme som ved sin 35-årige virksomhed i udlandet indlagt sig store fortjenester. Han regnedes i Egypten for en meget fremragende dommer der med udpræget realitetssans forstod at finde ind til sagens kerne. Også under sin niårige virksomhed i Haag-domstolen gjorde han som den eneste der var dommer af profession en betydelig indsats, og i den fremskudte stilling han indtog såvel her som i Egypten medvirkede han i særlig grad til at gøre Danmark kendt og anset i internationale juridiske og diplomatiske kredse. N. følte sig overordentlig stærkt knyttet til Danmark. Han var en personlighed af særegen støbning og en mand af format. – Virkelig etatsråd 1896.

Berl.tid. 1.9.1931. Politiken s.d. Frantz Dahl i Nord. t. for international ret II, 1931 147-50. Søren B. Nyholm: Mænd af slægten, 1933 113-15. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Familie

Forældre: sekondløjtnant, senere kaptajn, hofjægermester Lauritz Christian N. (1823-82) og Maren Gjedde (1838-84).

Udnævnelser

R. 1901. DM. 1911. K2. 1920. S.K. 1925.

Ikonografi

Mal. af Harald Moltke, 1927 (Fr.borg), replik 1928 (fredspaladset i Haag). Foto.

Bibliografi

Berl.tid. 1.9.1931. Politiken s.d. Frantz Dahl i Nord. t. for international ret II, 1931 147-50. Søren B. Nyholm: Mænd af slægten, 1933 113-15. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig