Ditlev Brockdorff, Detlev Brockdorff, 6.10.1642-14.10.1732, holsten-gottorpsk konferensråd, landråd og amtmand. Født på Wensin, død på Rohlstorf, begravet i Riseby. Skønt B. havde fået en udpræget verdensmandsopdragelse (studier i Rostock, Helmstedt og Groningen, rejser i England, Frankrig, Schweiz og Italien) afviste han tilbud om diplomatisk ansættelse og indtrådte først sent i embedsvirksomhed (1701 gottorpsk landråd og amtmand i Oldenburg, senere konferensråd). Allerede i sin første hustrus levetid stod han i forhold til Bertha Catharina Ahlefeldt, med hvis datter Anna Catharina (ca. 1676–1727) han 1692 giftede sin søn Cai B. (1670–1736, senere holst.-gott. gehejmekonferensråd, landråd og amtmand i Oldenburg), og som han senere ægtede, hvorved hun blev svigermoder til sin egen datter som – vist med grund – hadede både hende og B. Parret var energiske godssamlere, og B. blev en af Holstens største jorddrotter, ejer af Rohlstorf, Gaarz, Saxtorp, Hohenlieth, Rosenhof, Travenort, Manhagen, Osterrade og Kluvensiek foruden af Visselbjerg i Jylland (Alslev sogn, Skads h.) og Asserstrup og Grimsted (nu Frederiksdal) på Lolland (Sandby sogn, Nørre h.). En af ham anlagt jordebog for Saxtorp vidner om hans omhyggelige godsdrift; også for skolevæsenet på sine godser skal han have draget omsorg – der blev sagt i en ligprædiken over ham at han havde været "einer der grossten Freunde von Kirchen, Schulen und Predigern" – og han gjaldt for en god kender af de græsk-romerske forfattere.

Familie

Forældre: hofmester hos hertug Adolf (død 1631), senere fransk oberstløjtnant Joachim B. til Altenhof, Wensin, Gaarz, Rohlstorf og Stocksee (1607–80, gift 1. gang med Margrethe Pogwisch, død 1639) og Anna Margaretha Rantzau-Siggen (1624–89). Gift 1. gang 20.8.1667 i Kiel med Margaretha Øllegaard Ahlefeldt, født 9.9.1650 i Flensborg, død 28.2.1706, begr. i Warder, d. af amtmand Cai A. til Saxtorp m.m. (1591–1670) og Sophie Rantzau (1620–97). Gift 2. gang 3.3.1711 med Bertha Catharina Ahlefeldt, født 1646, død 2.9.1721, begr. i Preetz (gift 1. gang 1676 med Cai Ahlefeldt til Seestermuh, 1651–84, gift 2. gang 1691 med Wolf Heinrich Thienen til Wahlstorf, Güldenstein og Schinkel, 1664–1708), d. af Henrik A. til Kluvensiek, Osterrade og Sehested (1619–1702) og Catharina A. (død 1708).

Ikonografi

Stik af C. Fritzch, 1733.

Bibliografi

Louis Bobé: Slægten Ahlefeldts hist. III, 1903 38; IV, 1901 108f.; V, 1899 134f., 144f. Danm.s adels årbog Lill, 1936 II 50f. Ligprædikener af Joh. Paul Bruns, Jacob Brodersen og Conr. Fried. Stresow, 1732.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig