Dorothea Krag, Dorte Krag, 27.9.1675-10.10.1754. Død på Gisselfeld, begravet i Eckernførde k. Efter sin anden mands død beholdt K. på otte år det ham 1685 overdragne danske postvæsen. I modsætning til Christian Gyldenløve der rigtignok ikke havde haft synderlig lejlighed til at tage sig af denne institution, ofrede hun den megen opmærksomhed, ikke just af interesse for postbesørgelsen og postgangen som der med føje jævnlig klagedes over, men af hensyn til indtægterne som hun, hvis påklædning i et enkelt år - og det endda et sørgeår – omtrent opslugte indkomsten af Gisselfeld gods, altid havde brug for. Overlod hun end den egentlige administration til en direktør så greb hun dog stærkt ind i forretningerne når det drejede sig om hendes fordel. Nødig afstod hun derfor postvæsenet 1711 da tiden var omme, uagtet hun fik 12 000 rdl. og en årlig pension af 4000 rdl. som efter kongens bestemmelse 1723 gik over på hendes ældste søn, Chr. Danneskiold-Samsøe; det var en ringe sum i forhold til hvad postvæsenet årlig havde indbragt hende. I henhold til Gyldenløves testamente vedblev "hendes høje nåde" at residere på Gisselfeld selv efter at hun havde indgået sit tredie ægteskab, og da hendes mand var lige så ødsel som hun var godset ved hendes død i en jammerlig forfatning og Gyldenløves børns formue reduceret betydeligt. Hun skildres for øvrigt som en begavet og åndrig dame der heller ikke manglede hjerte for sine undergivne. På sine gamle dage blev hun blind, men efter en operation 1751 fik hun sit syn igen.

Familie

Forældre: oberst Mogens K. (1625–76) og Helvig v.d. Kuhla (død 1676). Gift 1. gang 11.4.1694 med gehejmeråd baron Jens Juel, født 15.7.1631 på Nørtorp, død 23.5.1700 i Kbh., s. af rigsråd Erik J. (1591–1657) og Sophie Sehested (1594–1658). Gift 2. gang 25.5.1701 på Kbh.s slot med generalfelttøjmester Christian Gyldenløve, greve af Samsøe, født 28.2.1674 i Kbh., død 16.7.1703 i Odense, s. af Christian V (1646–99) og Sophie Amalie Moth (1654–1719). Gift 3. gang 1.6.1715 på Gisselfeld med senere gehejmekonferensråd Hans Adolf Ahlefeldt til Bukhagen, født 24.10.1679 i Kiel, død 3.10.1761 i Kbh., s. af gehejmeråd Joachim A. (1646–1717) og Anna Margrethe Buchwald (1653–1726). -Mor til Christian Danneskiold-Samsøe (1702–28) og Frederik Danneskiold-Samsøe.

Ikonografi

Mal., formentlig af Jacob Coning eller H. Krock (Gisselfeld), efter dette kopi (Post- og telegrafvæsenet). Mal. 1694 (Egeskov). Mal., formentlig af Bénoît le Coffre (Gisselfeld). Afbildet på mal. af Gyldenløvefamilien (Fr.borg). Andre forskellige typer i mal. (Frijsenborg; Ledreborg; Gavnø) og min. (Fr.borg; Gisselfeld).

Bibliografi

O. F. C. Rasmussen: Optegn. om Gisselfeld, 1868 188–99. Fr. Olsen: Det danske postvæsen indtil 1711, 1889 140–51. L. Bobé: Slægten Ahlefeldts hist. III, 1903 148f. C. V. Christoffersen i Årbog for det da. post- og telegrafvæsen LXIII, 1954 229–35.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig