E.H. Berling

Artikelstart

E.H. Berling, Ernst Heinrich Berling, 22.3.1708-16.10.1750, bogtrykker, avisudgiver. Født i Mecklenburg el. Lauenburg, død i Kbh., begravet sst. (Petri). B. stod i lære i sin fætter Pfeiffers trykkeri i Lauenburg, blev svend 1727 og arbejdede derefter bl. a. i Hamburg hvorfra han 1731 rejste til Kbh. efter anmodning af den derboende bogtrykker J. J. Høpfner i hvis trykkeri han fik ansættelse. Allerede 1733 nedsatte han sig som selvstændig bogtrykker i Kbh. Han ydede gennem sin virksomhed en betydningsfuld indsats i det danske bogtryks kunstneriske udvikling; til de smukkeste af hans bøger hører Thurahs Den danske Vi-Iruvius, 1746–49 og Hafnia hodiema, 1748. 1747 blev han udnævnt til hofbogtrykker og fik s.å. eneretsbevilling som skriftstøber. I tilslutning til sin bogtrykkervirksomhed optrådte B. i stor stil som forlægger og avisudgiver. Han afkøbte 1748 enken efter bogtrykker Joachim Wielandt udgivelsesretten til de aviser hun havde overtaget efter sin mand og erhvervede samtidig eneretten til at benytte de kongelige brevposter. 1749 begyndte han derefter udgivelsen af Kiøbenhavnske danske Post-Tidender, forløberen for Berl. Tid. og viste sig også herved foretagsom og idérig. Efter hans død overgik trykkeriet og avisudgivelsen til hans sønner og har helt op til nutiden været i slægtens eje.

Familie

Forældre: forstbetjent, senere skovrider Melchior Christian B. (død 1735) og Catharina Henni(n)gs. Gift 21.12.1732 i Kbh. (Petri) med Cecilie Christine Godiche, født 1713 i Kbh., død 2.6.1750 sst. (Petri), d. af bogtrykker Jørgen Mathiesen G. (død 1717) og Marie Cathrine Meyer (død 1741, gift 2. gang 1720 med bogtrykker J. J. Høpfner, 1689–1759).

Ikonografi

Fremstillet på tegn. af G. Ploug Sarp: Holberg aflægger sin Genbo og Forlægger E. H. B. Besøg.

Bibliografi

C. Nyrop i Skand. bogtrykkertid. II, 1871 113–18. Samme i Bogvennen, 1897 1–5. E. Selmar: Det berlingske bogtrykkeri i Kbh., 1916 1–11. F. J. West og W. Norvin: Berlingske tid. I, 1924. Aleks. Frøland: Dansk boghandels hist. 1482–1945, 1974 99f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig