E.J. Sommerfeldt, Elisæus Janus Sommerfeldt, ved dåben Elius, 5.2.1842-18.4.1903, officer. Født i Randers, død i Algier, begravet i Kbh. (Vestre). S. var landkadet 1859–61, blev 1861 sekondløjtnant i fodfolket, var 1863–68 – med afbrydelse ved krigen – elev i højskolen, blev 1867 premierløjtnant og forsattes n.å. til ingeniørkorpset hvor han 1873 blev kaptajn. 1874–84 var han lærer ved officersskolen i civilbygningskunst for ingeniøreleverne og udarbejdede tre bind forelæsninger herover foruden om vejbygning m.m., var 1871 medlem af kommissionen om et for hær og flåde fælles signalsystem, 1882 om Kbh.s proviantering i krigstilfælde. 1883 afløste et af ham udfundet lønskriftsystem det hidtil herhjemme benyttede. 1884–86 var han ansat ved 1. og 2. ingeniørdirektion – fra 1885 som oberstløjtnant - og blev 1886 chef for den i anledning af opførelsen af Kbh.s vestfront nyoprettede 4. ingeniørdirektion. Allerede 1872 havde han deltaget i projektering af befæstningsanlæg ved Kbh. og var fra 1885 medlem afkommissionen til et endeligt udkast til normalfront for vestenceinten samt af kommissionen til indkøb af arealer hertil. Fra 1886 ledede han derpå bygningen af den ca. 15 km lange vestenceinte fra Køge bugt til Utterslev mose. Han havde forud på talrige rejser knyttet forbindelse med flere af datidens navnkundigste fæstningsbyggere, navnlig belgieren general H. A. Brialmont, og skønt vore militær-politiske forhold virkede hæmmende på gennemførelsen af en helstøbt plan mens det i militær henseende var en brydningstid i anskuelserne om fæstningers forsvar og angreb, løste S. opgaven med en omsigt og fremsynethed og samtidig en klog økonomi med pengemidlerne til det vældige arbejde der skaffede ham anerkendelse hos udenlandske fagmænd. For selvbeskatningen byggede han garderhøjfortet han var medlem afkommissionen om supplering af de permanente fæstningsanlæg samt af kommissionen om forsvarsanlæg ved vore havnepladser. 1890 blev han oberst og var til sin død afvekslende regimentschef og chef for en af ingeniørdirektionerne. Fra 1891 var han bestyrelsesmedlem, fra 1897 formand i Krigsvidenskabeligt selskab. Han deltog virksomt i det politiske liv, særlig som formand for højres arbejder- og vælgerforenings 1. kreds og medlem af foreningens hovedbestyrelse, var en af forsvarssagens dygtigste oganisatorer og offervilligste arbejdere og har i "Vort Forsvar" skrevet en lang række artikler af populær-teknisk art om de af ham ledede arbejder. 1882–94 var han et virksomt mdlem af Kbh.s borgerrepræsentation, var medlem af komiteen for den nordiske udstilling 1888, af det sagkyndige syn for monumentale bygninger i Kbh. (1897–1900), formand i kommissionen om ændret byggelov for Kbh. (1898), medlem af Industriforeningens repræsentantskab (1882–90), bestyrelsesmedlem i flere betydelige aktieselskaber og flere humanitære institutioner. – Han var en særdeles kundskabsrig, dygtig, energisk og selvstændig personlighed med en sjælden evne til at vinde andre for sine ideer og planer, et anerkendt administrationstalent.

Familie

Forældre: restauratør, snedkermester Niels Brock Hansen S. (1802–60) og Mette Kirstine Meden (1809–98). Gift 29.12.1876 i Kbh. (Holmens) med Anna Fernanda Dreyer, født 9.12.1859 i Kbh. (Holmens), død 25.8.1934 i Nykøbing S., d. af bogholder, senere hofbogtrykker, justitsråd Ferdinand D. (1833–1924) og Marie Frederikke Margrethe Clausen (1826–86). – Far til Erik S.

Udnævnelser

R. 1882. DM. 1887. K2. 1893.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Aage Barfoed: Slekten Sommerfeldt – Sommerfelt, Oslo 1954 14. V. E. Tychsen: Fortifikations-etaterne og ingeniørkorpset 1684–1893, 1893. Samme i Vort forsvar, 1903 nr. 585. Berl. tid. 20.4. s.å. III. tid. 26.4. s.å.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig