Ebba Lund

Ebba Lund, 22.9.1923-21.6.1999, virolog. Født i Kbh., død sst. L. blev student fra Ingrid Jespersens skole 1942, kemiingeniør fra Danmarks tekniske højskole 1947 med mikrobiologi og levnedsmiddelkonservering som speciale (1. karakter). 1963 forsvarede hun doktorafhandlingen Oxidative Inactivation of Poliovirus for det matematisk-naturvidenskabelige fakultet ved Kbh.s univ. Efter forskellige ansættelser ved fiskeriministeriets forsøgslaboratorium, ved institut for almindelig zoologi, ved Carlsbergfondets biologiske institut og bakteriologiska institutionen ved Göteborg universitet blev L. 1963 docent ved det medicinske fakultet, Göteborg universitet, tilknyttet det virologiske laboratorium. 1966 vendte hun tilbage til Danmark som forstander for afdelingen for veterinær virologi og immunologi ved landbohøjskolen i Kbh. Fra 1969 blev stillingen omnormeret til et professorat, og hun bestred professoratet, den første kvindelige professor på landbohøjskolen, til 1993.

Den videnskabelige produktion omfatter et betydeligt antal originalarbejder, en række foredrag i videnskabelige selskaber, oversigtsarbejder og populære artikler. Arbejderne om virus-inaktivering specielt af poliovirus er ikke blot af stor grundvidenskabelig værdi, men har tillige betydning for vor viden om inaktivering af virus i både spilde- og havvand. En række undersøgelser omhandler isolering af forskellige virus (polio-, entero- og adenovirus) fra kloakslam, spildevand, havvand (Øresund). Disse undersøgelser har vist sig af stor betydning for forståelsen af overførslen af virus til mennesker og dyr fra inficeret spildevand og slam. Ved hjælp af teknisk smukt gennemført cinematografi deltog hun i studier over parasitten toxoplasmas indtrængen i og formering i celler. Endelig studerede hun hvalpesyge og specielt undersøgt virkningen af vaccination af nyfødte mink. Den brede videnskabelige erfaring havde stor betydning for hendes undervisning ved landbohøjskolen, i virologi, vandhygiejne og epidemiologi ved Nordiska hälsovardshögskolan i Göteborg og endelig i præventiv medicin ved FAO kurser og spildevandsanalyse ved Dansk ingeniørforenings kurser.

L. udarbejdede lærebøgerne Virologi for veterinærstuderende, 8. udg. 1986, ,eng. udg. 1989 og sammen med Erik Brummerstedt Immunologi for veterinærstuderende, 4. udg. 1977. 1986 udgav hun Gensplejsning om bl.a. anvendelsen heraf og og risici forbundet hermed. Fra 1968 deltog hun i WHOs arbejde med vandforureningsspørgsmål, og fra 1969 samarbejdede med Dansk pelsdyravlerforening om krav til vacciner og om vaccinationsproblemer og rådgav EF om kontrol og brug af vacciner mod mund- og klovsyge, svinepest og Newcastle Disease. Endvidere var hun fra 1977 aktiv i planlæggelsen af udførelsen af et EF-støttet projekt om leukose hos fugle og kvæg, bl.a. ved ledelsen af to workshops i Kbh. - L. var formand for Dansk selskab for patologi 1970-76, vicepræsident for Dansk naturfredningsforening og formand for dennes forureningsudvalg, blev 1968 medlem af Akademiet for de tekniske videnskaber og 1978 medlem af Videnskabernes selskab, 1980-90 medlem af Carlsbergfondets direktion og samme tid formand for bestyrelsen for Carlsberg laboratorium. 1986-90 var hun Statens sundhedsvidenskabelige forskningsråd og var endvidere formand for det genteknologiske råd 1986-91 og medlem af Det etiske råd 1993-98. 1974 fik L. Tagea Brandts rejselegat, 1982 Marie Lønggaards rejeselegat og 1985 Ebbe Muncks hæderspris for den rolle hun spillede i forbindelse med jødetransporterne i 1943.

Familie

F: ingeniør ved DSB Søren Aabye Kierkegaard L. (1875-1956) og Anna Petrea Lindberg (1890-1980). Gift 1. gang 17.11.1944 i Kbh. (b.v.) med Søren Løvtrup, født 11.2.1922 i Kbh. Ægteskabet opløst 1959. Gift 2. gang 8.6.1978 i Kbh. (b.v.) med afdelingschef ved United States Environment Pollution Agency Robert Berridge Dean, født 20.2.1913 i San Francisco, USA, s. af skibsassurandør Thomas Berridge D. (1881-1964) og Margaret Beatrice Postlethwaite (1884-1967).

Udnævnelser

R. 1975. R1 1984.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig