Ed. J. Hvidt, Eduard Julius (Julius Edvard) Hvidt, 8.8.1806-7.2.1882, assurancemægler. Født i Kbh. (Garn.), død sst. (Fred. ty.), begravet sst. (Ass.). H. blev student 1825 fra Borgerdydskolen i Kbh. og juridisk kandidat 1830. Han var nogle år forlovet med Charlotte Oehlenschläger, digterens datter. 1831 antoges han af søforsikringsselskabet De private Assurandeurer, som hans far på forskellig måde havde tilknytning til, som medforretningsfører ved siden af den daværende forretningsfører J. F. Wessely. Først skulle H. dog tage assurancemæglereksamen, og først da denne betingelse 1832 var opfyldt dannedes mæglerfirmaet Wessely & H. der fra 1.1.1833 overtog forretningsførelsen for De private Assurandeurer. Efter at Wessely var udtrådt af mæglerfirmaet 1834 var H. i længere tid forretningsfører alene; 1858 optoges J. C. Friedenreich og efter hans afgang 1868 H.s søn Lauritz Nicolai Hvidt (f. 17.4.1840, d. 18.11.1885) som medindehaver af det forretningsførende firma. 1874 blev H. formand for selskabets bestyrelse og fratrådte samtidig stillingen som forretningsfører der overtoges af sønnen. I sin virksomhed for selskabet indlagde H. sig betydelig fortjeneste af den danske skibsfart. Han indførte i 30erne det kort forinden i Paris oprettede Bureau Veritas' metoder til vurdering og klassifikation af skibe, ligesom han også senere tog initiativet til forbedringer i fremgangsmåderne ved skibes besigtigelse og vurdering. Ved siden af sin forretningsvirksomhed beklædte H. forskellige offentlige hverv, var medlem af bestyrelserne for Privatbanken, Sparekassen for Kbh. og Omegn og Nye danske Brandforsikringsselskab og af overbestyrelsen for opdragelsesanstalten på Flakkebjerg. 1861–68 var han medlem af sø- og handelsretten og 1865–67 mexikansk konsul. 1870–71 lod han Vedbæk kapel opføre.

Familie

Forældre: købmand og politiker L. N. H. (1777–1856) og Wilhelmine T. Lorck (1782–1852). Gift 5.10.1832 i Königsberg med Elise Johanne Charlotte Schiffert, født 7.6.1812 i Konigsberg, død 20.5.1880 i Kbh. (Fred. ty.), d. af godsejer, gehejmekommerceråd Michael Benjamin S. (1772–1848) og Maria Lorck (1788–1814).

Udnævnelser

R. 1859. DM. 1870. K.2 1881.

Ikonografi

Litografi 1856 efter foto. Mal. af A. Schiøtt, 1857. Mal. af J. F. Vermehren, 1875, gentagelse 1882, litograferet og gengivet i træsnit 1881 og af H. P. Hansen, 1882. Afbildet på osteriscene malet af V. Rosenstand, 1876. Foto.

Bibliografi

III. tid. 4.6.1871 (kapellet i Vedbæk). Sst. 1.5.1881. E. J. H., 1882. Jul. Larsen: De private assurandører, 1886. Elith Reumert: Et livs roman, 1918 98–162.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig