Edvard Blaumüller

Artikelstart

Edvard Blaumüller, Theobald Edvard Julius Blaumüller, 12.4.1851-2.10.1911, forfatter, præst. Født i Kbh. (Holmens), død sst., begravet sst. (Vestre). B. blev student 1870 fra Borgerdydskolen på Christianshavn, cand. teol. 1876, manuducerede nogle år indtil han 1879 blev kapellan i Asminderød, Grønholt og Fredensborg. 1886 forflyttedes han til Helligåndskirken i Kbh. hvor han fra 1908 var sognepræst. Han kom til et sogn i tilbagegang, men ved sin forkyndelse og ved et energisk menighedsarbejde samlede han igen folk i kirken. Som gejstlig taler nåede han dog ikke i hovedstaden frem i første række. I slægten havde der været kunstneriske anlæg, bedstefaderen var en dygtig portrætmaler, og faderen var i høj grad musikalsk. Allerede i konfirmationsalderen begyndte B. at skrive vers, og hans interesser gik tidligt i litterær retning. Han voksede op midt i 1870ernes røre og modtog stærke påvirkninger især fra de Ibsenske dramaer og fra Holger Drachmann. I Dagbladet, hvis teologiske medarbejder han var i 1880erne, lod han lejlighedsvis digte trykke. Sin egentlige debut som forfatter fik han med det lyrisk-episke digt Saul. Tanker og Billeder, 1886 der straks viste hans smidige og glimrende rim- og rytmesans. Påvirket af "Kongsemnerne" har han i Saul og David skildret kampen mellem tvivl og tro. Med Agnete og Havmanden, 1894 (5. opl. 1914) fik han et større publikum i tale. Det er en versificeret nutidsfortælling der med folkevisen som stemningsbaggrund skildrer forholdet mellem en moderne fritænker og en kristen ung kvinde. En rejse til Palæstina som han foretog efter at have fået tildelt det Anckerske legat har han skildret i Hellig Jord, 1898. Sin Agnete-succes forfulgte han med nogle lettere rimede digtninge Dronning Hjerteløs, 1900, Sibylle, 1901, og Den store Strid, 1905. Under titlen Skilderier 1903 udsendte han nogle artikler, bl.a. en karakteristik af biskop B. J. Fog, og skildringer i vers og på prosa med selvbiografisk tilknytning (En Kunstner-Koloni paa Fredensborg og en digtcyklus om sin far). Hans mindre digte fremkom i den betydelige samling Manddom, 1901 hvoraf må fremhæves Baruch de Spinoza, Sumplilje, Jule-Evangelium, Der bankedes haardt og digtcyklussen Sønden for Aa. Den efterfulgtes af digtsamlingen Ovenlys, 1904. I sine sidste arbejder tager B. sit stof fra Grækenland som han havde besøgt på en rejse, og hvortil hans studier havde ført ham. Det er prosaskildringerne Græske Masker, 1907, og i fortsættelse heraf Nymfernes Brønd, 1911 der fremkom posthumt. Han skildrer heri nutidsfolk (bl.a. Hørup) i græske forklædninger og satiriserer over nutidsforhold (Drachmannfesten, sportsidioti) i græsk omdigtning. – B. har følt sig åndeligt i slægt med biskop Fog og har i billedet af ham tegnet sig egen kulturtype. Han slutter ind i rækken af 1800-tallets danske humanistiske præster og digtere. Men sin litterære guldalderkultur og sin kristendom har han assimileret med moderne retninger i tiden, den københavnske liberalisme. I sin personlighed bevarede han præget af dansk almue; han var jævn som en landsbypræst.

Familie

Forældre: bogbindermester Johan Julius B. (1817–98) og Christine Charlotte Amalie Jørgensen (ca. 1825–56). Gift 1. gang 15.6.1880 i Vallensbæk med Elisabeth Petra Aline Bondo, født 12.1.1852 i Vang, død 26.1.1899 i Kbh., d. af sognepræst, sidst i Vallensbæk Niels Gumme B. (1814–92) og Anna Petra Elisabeth Fog (1813–94). Gift 2. gang 29.6.1900 på Frbg. med Selma Anna Elisabeth Fleisner (gift 2. gang med grosserer, senere etatsråd Georg Bestie, 1855–1933), født 30.4.1866 på Frbg., d. af væver Anton Georg F. og Vilhelmine Schock.

Ikonografi

Træsnit 1896 efter foto. Tegn. af Emil Krause, 1904. Buste af Rasmus Bøgebjerg ca. 1907. Foto.

Bibliografi

Johannes Brochmann i For kirke og kultur III, 1896 210–21. Chr. Rimestad: Digtere i forhør, 1906. P. Nansen i III. tid. 15.10.1911. O. Geismar: Digterprofiler, 1916. P. Nansen: Portrætter, 1918.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig