Eggert Petersen, 26.5.1927, psykolog. Født i Bovrup, Varnæs sg. Efter studentereksamen fra Åbenrå statsskole 1945 gennemgik P. søofficersskolen. 1949 udnævntes han til søløjtnant og fuldførte de følgende år, afbrudt af udkommandoer til søs, en civil psykologuddannelse ved Kbh.s univ. Som cand.psych. indtrådte han 1957 som sektionsleder i den få år tidligere oprettede Militærpsykologisk tjeneste hvor han arbejdede med militærpædagogiske problemer og med udvælgelse af lederaspiranter. 1960-61 gjorde han tjeneste i søværnskommandoens personelafdeling. Med grad af orlogskaptajn trådte P. 1961 uden for nummer (1963 fulgte afsked og overførsel til reserven) og ansattes som direktør i Landsforeningen for mentalhygiejne hvis bærende idé var forebyggelse af psykiske lidelser. P.s mange initiativer på denne post må tillægges hovedæren for at det i de nærmeste år lykkedes at slå mentalhygiejnebegrebet fast i Danmark. Under hans ledelse gennemførtes en landsomfattende oplysningsvirksomhed og et pionerarbejde inden for mentalhygiejnisk rådgivning, behandling af samspilsramte børn og unge m.m. På basis af et samarbejde med fagbevægelsen og med Dansk arbejdsgiverforening startede P. 1963 under landsforeningen en "mentalhygiejnisk forskningsafdeling", 1966 udskilt som Mentalhygiejnisk forskningsinstitut. P. var fra starten af denne aktivitetet og indtil 1974 afdelingens/instituttets direktør sideløbende med posten som generalsekretær i landsforeningen. Indsatsen samledes omkring undersøgelser af trivsel på arbejdspladsen og har dannet skole for andres aktiviteter på dette område. P. tilførte trivselsforskningen originale begrebsmæssige og metodiske aspekter. 1967 blev P. dr.phil. på afhandlingen Sanktioner og trivsel i et autoritært ledet socialt system. Afhandlingen der hvilede på P.s iagttagelser i søværnet gav samspilsbegrebet en ny udformning og introducerede sandsynlighedsteoretiske adfærdsmodeller i socialpsykologien. 1966-69 var P. ekstern lektor ved Kbh.s univ., 1968-71 tillige konsulent for Mellemfolkeligt samvirke ved udvælgelsen af ulandsfrivillige. 1974 kaldtes han til professor i arbejdspsykologi ved Århus univ. hvor han i de følgende år arbejdede med emner inden for områderne livskvalitet og arbejdsmiljø og videreførte sin trivsels-forskning. Han fratrådte som professor 1997.

Fra sin ungdom har P. været aktiv inden for socialdemokratiet hvor han har ydet mange bidrag til debatten i partiet, spændende fra forsvars- og udenrigspolitiske emner over trivselsproblemer til energi- og krisepolitiske spørgsmål. Først sent gik han aktivt ind i politisk arbejde. Han blev medlem af folketinget 1979, men udtrådte dog igen 1980 hvor han opnåede valg til Europaparlamentet, hvor han sad indtil 1984. P. har gennem årene ved utallige lejligheder ytret sig i den offentlige debat inden for en bred vifte af emner. Ved et stort antal aviskronikker, gennem radio og TV har han på karakteristisk engageret måde givet sine synspunkter til kende og herunder ofte talt individets sag over for "systemets". – P. har beklædt en række bestyrelsesposter i forbindelse med sit arbejde inden for mentalhygiejnen. Han var 1975-84 medlem af fagbevægelsens forskningsråd og 1975-82 af justitsministeriets kriminalpolitiske forskningsudvalg. 1980-85 var han medlem af undervisningsministeriets evaluerings- og udredningsudvalg ved arbejdsløsheds- og kriseforskning og 1986-93 formand for Det psykologiske fagråd. -Af videnskabelige værker kan nævnes Trivsel på arbejdspladsen I-II, 1968, Gæstearbejder i København, 1970, Ivaretægt – i fængsel, 1972 og Stofmisbrugere -frivillig behandling, 1974. P. er desuden forfatter til de politiske debatbøger Individet og systemet, 1968, Alternativ til NATO -et dansk FN-forsvar, 1969, Har Socialdemokratiet en fremtid?, 1974, Kriseplan 77. 1976, Danskernes tilværelse under krisen, 1987, og Trivsel, holdninger og selvansvarlighed under "opsvinget", 1996.

Familie

F: købmand Hans Christian P. (1891-1950) og Marie Eggertsen (1894-1993). Gift 2.4.1955 i Kbh. (b.v.) med pressefotograf Marianne Woldbye, født 11.4.1923 i Kbh., d. af redaktør Ernst Viggo W. (1894-1977) og børnefilmkonsulent Ellen Marie Rosenfalk Siersted (1895-1986, gift 2. gang 1930 med cand.polyt. Johan Erich Carstens, 1896-1969).

Udnævnelser

R. 1993.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1968 215f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig