Eiler Brockenhuus, f. 1548, 29.1.1548-levede endnu 15.10.1602 men døde sandsynligvis s.å., adelsmand. Født på Nakkebølle, død på Nakkebølle, begravet i Åstrup k. B. rejste 1565 til Tyskland hvor han 1567 blev gjort væragtig. Efter sin hjemkomst tog han mod sædvane ikke tjeneste hverken ved hoffet eller i kancelliet. Af og til fik han ordre til at følge kongen på mindre udenlandsrejser eller til at gøre tjeneste ved fremmede fyrstelige personers modtagelse; men noget større offentligt hverv blev der aldrig tildelt ham, lige så lidt som han nogen sinde modtog nogen forlening. Nogen ydre årsag til dette for en adelsmand ualmindelige forhold kan næppe påvises, og den forklaring ligger da nær at B. af personlig tilbøjelighed har givet afkald på statstjenestens ærefulde uro til fordel for en fredelig indendørs tilværelse i sit hjem på Nakkebølle. Denne gård samt Damsbo arvede han efter sine forældre; 1582–99 ejede han tillige Hellerup (Sydfyn) som han fik efter sin moster Karen Bølle, til hvis minde han skænkede en prædikestol til Skt. Knuds kirke i Odense. – B.s tilbagetrukne liv står måske også i nogen forbindelse med hans private sorger. Hans andet ægteskab ramtes nemlig af den tunge skæbne at alle de femten børn fru Anne bragte til verden enten var dødfødte eller døde som ganske små. Samtiden så heri følgen af trolddomskunster, anstiftet af jomfru Christence Kruckow der som ung var kommet i huset hos Berte Friis på Nakkebølle og var blevet der efter hendes død. 1596–97 gav rygterne anledning til en trolddomssag som endte med at et par andre kvinder blev brændt; mod Christence Kruckow selv rejstes derimod denne gang ingen egentlig anklage; men 25 år senere fremdroges de brændte kvinders tilståelser som et vægtigt led i det bevismateriale der medførte dødsdommen over hende. – Hvad der navnlig har bidraget til at bevare B.s navn for efterverdenen er dog hans personalhistoriske optegnelser som findes indført i en trykt kalender. Sådanne kalenderantegnelser er i sig selv ikke noget for datiden ualmindeligt, men B.s er de righoldigste som er bevaret til vor tid. De omfatter i alt ca. 1500 notitser, for størstedelen tørre og præcise dateringer af adelige personers fødsel, bryllup, død eller begravelse. De er derigennem af grundlæggende betydning for vort kendskab til adelens personalhistorie i hele sidste halvdel af 1500-tallet; mange efterretninger kendes kun fra dem. Selv nyere kritiske undersøgelser har ikke væsentlig svækket tilliden til deres relative pålidelighed; dog har man med føje fremhævet at de antegnelser der angår tiden før 26.10.1584 (kalenderens anskaffelsesdato) bør benyttes med noget større varsomhed end dem der omhandler den efterfølgende årrække.

Familie

Forældre: admiral Jacob B. (1521–77) og Susanne Bølle (død 1569). Gift l. gang 1.8.1574 i Odense med Berte Friis, født 12.8.1549 på Ørbæklunde, død 5.9.1582 i Odense, d. af Henrik F. (1496–1571) og Margrethe Nielsdatter Bild (1508–71). Gift 2. gang 9.8.1584.på Nakkebølle med Anne Bille, født 26.5.1564 på Visborg slot, død 22.11.1640, d. af Jens B. (1531–75) og Karen Rønnow (død 1592).

Ikonografi

Ligsten med relief 1589 (Åstrup k.).

Bibliografi

Joh. Grundtvig i Saml. til Fyns hist. og top. VI, 1873 291–464 (kalenderantegnelserne). – Danm.s adels årbog LXXVIII, 1962 II 14. W. Mollerup og Fr. Meidell: Billeættens hist. 11,1, 1887 348–74, C. T. Engelstoft i Hist. t. 4.r. IV, 1873–74 519–36. Gustav Bang sst. 6.r. V, 1894–95 681–95. H. H. Fussing i Pers.hist.t. 9.r. IV, 1932 133–35; V, 1933 248–50. – Kalenderoptegnelser i Karen Brahes bibl., Landsark. i Odense.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig