Einar Cohn, Einar David Cohn, 25.7.1885-9.6.1969, nationaløkonom. Født i Nakskov, død i Charlottenlund, urne på Mariebjerg kgd., Gentofte. C. kom som 12-årig på Sorø akademi og blev student herfra 1903. Fra skolen huskes han bl.a. som formand for en litterær klub og den der holdt tale ved afsløring af et billede af Georg Brandes. Som sin morbror Marcus Rubin valgte C. at studere nationaløkonomi. Allerede i sit rus-år blev han ansat i statens statistiske bureau (det statistiske departement) og kunne som departementschef fejre 50-års jubilæum. Han blev cand. polit. 1907 og samme år assistent i departementet, fuldmægtig 1913, fg. kontorchef 1918, kontorchef 1919 og departementschef 1936-55. C. var en human liberalist med stor respekt for erhvervsmæssig dygtighed. Krige og kriser medførte at han i vidt omfang kom til at administrere offentlige foranstaltninger. Under 1. verdenskrig blev han kendt som leder af statens ernæringskort-administration (1916-20). I mellemkrigstiden løste han en række opgaver inden for pengevæsenet. Han var sekretær i valutafællesrådet 1920, sekretær ved valutakonferencen 1923, statistisk konsulent i Nationalbanken 1923-36, medlem af valutacentralen 1924-27, leder af Nationalbankens valutakontor 1932-35, medlem af valutarådet 1936 og formand for Kongeriget Danmarks hypotekbank 1936-57. Under 2. verdenskrig deltog C. også i administrationen af de offentlige foranstaltninger som krigen fremkaldte. Han var medlem af det erhvervsøkonomiske råd 1939-40 og var næstformand i priskontrolrådet fra 1940. Efter krigen var han formand for priskontrolrådet 1952-55 og medlem af trustkommissionen 1951-60. Under besættelsen måtte C. 1943 tage til Sverige. Han holdt her forelæsninger på Stockholms hogskola og virkede til 1945 som økonomisk rådgiver ved legationerne i Stockholm, London og Washington.

Baggrunden for de mange opgaver der pålagdes C. var hans virke i det statistiske departement. Som ung beskæftigede han sig i særlig grad med statistik der belyste erhvervsforhold og pengevæsen. Da han var blevet kontorchef påbegyndte han udarbejdelsen af årsoversigter over Danmarks økonomi. Her skrev han også efter at være blevet chef for departementet den sammenfattende vurdering af årets forløb. Den omfattende vækst i den officielle statistik under C.s ledelse stillede stadige krav til ham. Med smidighed forhandlede han med erhvervslivet om nye oplysninger. Indadtil gav han sine medarbejdere stor selvstændighed og forsynede dem med bedre tekniske hjælpemidler. Det frugtbare samarbejde skabte både fornyelse og udvidelse af statistikken. Som eksempel på det første skal nævnes udviklingen af den betydningsfulde nationalregnskabsstatistik og på det andet den praktisk meget anvendte månedlige oversigt over handelsomsætningen med udlandet. Pristallets økonomiske betydning gjorde, at C. i særlig grad måtte følge dets opbygning og beregning og påtage sig at være formand for pristalsnævnet 1948-1955 og for det udvalg der i 1951 behandlede lønregulering efter pristallet. C.s betydelige indsigt i samfundsøkonomiske forhold og statistik var også baggrunden for, at han fra 1914-29 var redaktør af Nationaløkonomisk Tidsskrift og sekretær i Nationaløkonomisk forening, 1924-57 censor ved handelshøjskolen i Kbh. 1939-47 censor ved Århus universitet. C.s ekspertise medførte desuden en række internationale opgaver. Allerede 1909 blev han sekretær i det internationale landbrugsinstituts kontor for Danmark, en opgave han varetog til 1947. 1912-28 var han medarbejder ved The Carnegie Endowment for International Peace. 1927 var han rådgiver for den danske delegation ved den økonomiske verdenskonference, fra 1937 medlem af det internationale statistiske institut. Han deltog desuden i forskellige internationale statistiske ekspertkomiteer, bl.a. Folkeforbundets.

C.s. flid og arbejdsevne gjorde, at han gennem årene fik skrevet artikler og bøger om økonomisk-historiske emner, og efter 1955 udfoldede han en omfattende skribentvirksomhed. 1962 blev han æresmedlem i Nationaløkonomisk forening. C. har skrevet Oversigt over de økonomiske Tilstande m.v. i Danmark 1914-15, 1915, Danmark under den store Krig, 1928, Festskriftfor Kolding Sparekasse, 1931, sammen med H. N. Skade Margarineindustrien i Danmark, 1933, Privatbanken i Kjøbenhavn 1857-19571-II, 1957-58, Danske Pengeforhold 1914-36, 1961, Økonomi og Politik i Danmark 1848-75, 1967; desuden afhandlinger i Nationaløkonomisk Tidsskrift.

Familie

Forældre: buntmager Moses C. (1839-1909) og Augusta Rubin (1846-1916). -17.8.1910 i Kbh. (b.v.) med cand. phil. Jeannette Magdalene Steenberg, født 29.9.1881 i Horsens, død 12.8.1956 i Charlottenlund, d. af adjunkt, senere overlærer, tit. professor Andr. Sch. S. (1854-1929) og Laura Emilie Steenberg (1848-1933).

Udnævnelser

R. 1922. DM. 1935. K.2 1941. K.1 1948. SK. 1955.

Ikonografi

Tegn. af Gerda Ploug Sarp, 1932, og af Otto Christensen, 1960 (Fr. borg). Foto.

Bibliografi

Interview i Gads da. mag. XXXIII, 1939 517-24. - Soranerbladet XXI, 1936 59. Dan Larsen i Kristeligt dagbl. 22.7.1955. Torben Meyer i Berl. tid. 11.6.1969. Kj. Bjerke i Nationaløkonomisk t. 1969 1-5. - Papirer i Rigsark. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig