Ellen Broe, Ellen Johanne Broe, 11.2.1900-24.8.1994, sygeplejekonsulent. Født i Horsens. B. tog realeksamen fra Horsens statsskole 1916, uddannede sig som sygeplejerske ved Bispebjerg hospital i Kbh. fra 1921–24 og som sundhedsplejerske ved East Haarlem Nursing and Health Centre i New York, USA, 1930–31. I de mellemliggende år arbejdede B. som sygeplejerske i Marokko, Frankrig, Holland og USA. Efter sin hjemkomst 1931 gjorde hun en kort tid tjeneste som afdelingssygeplejerske ved folkekuranstalten Hald, derefter som sygeplejerske ved centraltuberkulosestationen i Kbh. og fra 1933–38 som oversygeplejerske på det nye Sundby hospital i Kbh. Under orlov derfra studerede hun 1936–37 organisation og administration af sygepleje ved Teacher's College, Columbia University, New York (TC). – 1938 begyndte et nyt afsnit af B.s liv da hun blev ansat som undervisningsleder ved det nyoprettede kursus ved Århus universitet for sundhedsplejersker og for ledende og undervisende sygeplejersker (linien for ledende sygeplejersker). Denne ansættelse kom til at vare 12 år, dog afbrudt af en måneds tjeneste ved Dansk røde kors' (DRKs) karantænestation i Padborg april-maj 1945 og to studieophold, det første 1947 i USA (TC) og Canada (University of Toronto), det andet 1950 i USA (TC og University of Chicago). Fra 1943–46 var B. formand for Dansk sygeplejeråds undervisningsudvalg. -1950 indvilligede B. i at påtage sig en nyoprettet stilling som direktør for Florence Nightingale International Foundation, det internationale sygeplejeråds uddannelsesafdeling med sæde i London. Under B.s ledelse udarbejdede afdelingen en række værker om sygeplejeuddannelsen på forskellige niveauer. Personligt aflagde hun besøg i mange lande, fx Australien og New Zealand, Burma, Indien og Pakistan, Jordan og Libanon samt en række lande i Europa. Hun ydede sygeplejerskeorganisationerne råd og vejledning i deres arbejde forat forbedre sygeplejeuddannelsen og deltog i forhandlinger med myndighederne herom. Endelig planlagde og ledede hun de to første internationale seminarer i sygeplejeforskning, 1956 i Sévres i Frankrig og 1960 i New Delhi, Indien.

Kort efter at B. 1962 var kommet hjem til Danmark blev hun ansat i DRK som sygeplejekonsulent. Hendes hovedopgave her bestod i at sørge for ansættelse af personale til det danske hospital i Belgisk Congo (Zaïre) og at yde bistand ved oprettelse af de til hospitalet knyttede skoler for sygeplejersker, sygehjælpere, jordemødre, laboranter og røntgenassistenter. På hjemmefronten havde B. bl.a ansvar for iværksættelse af DRKs befolkningskurser i elementær sundheds- og sygepleje. 1966 havde B. orlov fra DRK for at tilrettelægge og lede et af Sygeplejerskers samarbejde i Norden afholdt seminar i sygeplejeforskning. Foruden et stort antal artikler om sygeplejeuddannelse og sygeplejeforskning i inden- og udenlandske fagtidsskrifter har B. skrevet Sygeplejens hist. og fortsatte udvikling. (Lærebog for sygeplejeelever). 1958 (4. udg. 1969). Det internationale Røde kors har tildelt B. Florence Nightingale-medaljen og da hun fratrådte sin stilling i DRK 1971 modtog hun Dansk røde kors' hæderstegn – pro humanitate.

Familie

Forældre: pastor Peter Johannes B. (1855–1934) og Anna Raahauge (1863–1923). Ugift.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Margrethe Koch: Dansk sygeplejeråds hist., 1944 144. Daisy C. Bridges: A history of the international council of nurses 1899–1964, London 1967 160 184 204 208 218 220. Ingrid Wyller: Sykepleiens verdenshist., Oslo 1969 308. I. Gøtzsche: Sygeplejens udvikling og kulturhist. baggrund, 1978 172.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig