Ellen Villemoes Andersen, 27.4.1895-29.1.1984, formand for De samvirkende danske husholdningsforeninger. Født i Billum ved Varde, død i Egebjerg, Nyk. S., begravet i Egebjerg. V. A. gik i landsbyskole og netop fyldt 16 år kom hun ud at tjene hos en lærerfamilie tæt ved Askov. Her fik hun lejlighed til at gå til foredrag, deltog i gymnastik og var ivrigt med i den lokale ungdomsforenings arbejde. Sommeren 1913 blev hun elev på Vallekilde højskole, og efter en tid som enepige hos forældrene kom hun 1915-16 på Askovs vinterskole. Af en kvindelig kammerat her blev hun overtalt til at tage til Skovgård i Odsherred for at føre hus for kammeratens bror, og det blev til ægteskab. Men først var hun sommeren 1917 på Ankerhus hos Magdalene Lauridsen for at dygtiggøre sig som landhusmor. – Tilværelsen på en gård med seks faste medhjælpere gav hende nok at bestille, men snart fik hun fra Magdalene Lauridsen en opfordring til at danne en lokal husholdningsforening. Allerede 1920 var den i gang med V. A. som formand, og hun var inde i det oplysnings- og organisationsarbejde der blev hendes enestående livsværk. 1931 kom hun – der nu var mor til fire børn – i hovedbestyrelsen for De samvirkende danske husholdningsforeninger og blev straks herefter valgt til næstformand. Kun kort tid gik før indenrigsministeriet indkaldte hende sammen med formanden til et møde for at forberede dannelsen af et Statens husholdningsråd. Det blev etableret 1935, og hun var dets næstformand til 1960. Da Forbrugerrådet blev dannet 1947 kom hun i 14 år til at repræsentere sin forening her. I De samvirkende danske husholdningsforeninger valgtes hun til formand 1934 (-66). Ved hendes tiltræden talte organisationen ca. 100 foreninger med ca. 10 000 medlemmer, da hun trak sig tilbage var der 279 foreninger med ca. 26 000 medlemmer. Mange hverv førte formandskabet med sig, men aldrig virkede hun fortravlet. Hun holdt ofte foredrag og påtog sig en lang række offentlige hverv. Allerede 1933 (-38) blev hun medlem af Egebjerg sogneråd og var her især optaget af skolevæsen og børne-værnsarbejdet. Lige efter krigen var hun opstillet til folketinget for venstre, hun blev 1. suppleant og var sikkert blevet valgt ved næste valg hvor tre kredse havde bud efter hende, men af personlige grunde opgav hun en politisk karriere. Fra sjællandske landboforeninger i hvis bestyrelse V. A. sad fra 1935, modtog hun 1967 Laurits Rasmussens mindelegat "for fortjenstfuld indsats inden for Sjællands landbrug". Efter krigen blev hun medlem af det danske FAO-udvalg, af priskontrolrådet (nu monopolrådet), udvalget om husmoderafløsere, om fødselshjælp, landbrugsministeriets produktivitetsudvalg (husholdningsudvalget) m.m. V. A. var i høj grad nordisk orienteret. Sammenslutningen Nordens landbokvinder dannedes med hende som formand. Formålet var drøftelse af fælles problemer bl.a. oplæring til arbejdet som landhusmor, husmoderens fritid og ferie. Inspireret af besøg hos Norges bondekvinnelag fik hun her i landet sat et arbejde i gang for at samle og bevare den kulturarv som findes i gamle håndarbejder og tekstiler, og i samarbejde med Ellen Andersen stiftedes foreningen Danmarks folkelige broderier, 1954 som har fundet ca. 20 000 håndarbejder fra før 1870 frem og fået dem bedømt, nummereret og klassificeret af Nationalmuseet. Enkelte gange havde V. A. talt i radioen da hun 1940 fik en henvendelse fra sin gamle lærer fra Askov, foredragschefen i radioen Jens Rosenkjær. Han bad hende holde seks prøveforedrag med titlen Landhusmoderens månedsoversigt. Det blev til 28 års arbejde i radioen, og efter en nyordning af radioens kvindestof 1949 med tre konsulenter for området blev hun en af konsulenterne, og månedsoversigten ændredes til en kvartalsoversigt. Som al hendes virksomhed var oversigterne præget af djærvhed, sund fornuft og praktisk indstilling. – Det kgl. danske landhusholdningsselskabs største sølvbæger 1959.

Familie

Forældre: gårdejer Thomas Kristian Thomsen (1861-1922) og Karen Sørensen (1863-1937). Gift 20.9.1917 i Billum med gårdejer Peder V. A., født 9.4.1884 i Stenstrup, Højby, død 25.9.1956 i Egebjerg ved Nykøbing S., s. af gårdejer Niels Andersen (død 1931) og Maren Jørgensen Stampe (1848-1932).

Udnævnelser

R. 1955.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

E. V.A.: I livets skole. En landhusmoders oplevelser og virke, udg. De samv. da. husholdningsforen., [1969]. -l[nga] D[ahlsgård] i Kvinden og samf. LXXI, 1955 62. Gerda Petri og Minna Kragelund: Mor Magdalene og alle de andre, 1980. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig