Elna Munch, Elna Elisabeth Munch, 13.6.1871-17.11.1945, politiker. Født på skovridergården ved Petersværft, Kallehave sg, død i Kbh. (Johannes), begravet sst. (Vestre). M. blev student 1891 fra N. Zahles skole og cand.mag. 1896 med matematik som hovedfag. 1891-1918 virkede hun som lærer ved forskellige skoler, var medarbejder ved tidsskriftet Det ny Aarhundrede og 1902-03 medlem af Studentersamfundets bestyrelse. – M. var formand for den 1906 stiftede Københavns kvindevalgretsforening der blev dannet delvis som reaktion på Dansk kvindesamfunds forsigtige linie i kvindestemmeretssagen. Under hendes ledelse udvidedes valgretsforeningen til det landsdækkende Landsforbundet for kvinders valgret, stiftet 1907. Som næstformand i landsforbundet og som formand for dets forretningsudvalg var M. den reelle primus motor i organisationen. I 1909 havde landsforbundet allerede 121 lokalafdelinger over hele landet med over 10 000 medlemmer og var derved på ganske få år blevet større end Dansk kvindesamfund. 1908-15 udgav forbundet bladet Kvindevalgret hvori M. var en flittig skribent. Da kvinderne havde fået stemmeret til rigsdagen 1915 nedlagdes landsforbundet, og M. opfordrede kvinderne til at gå ind i de politiske partier og nedlægge de særlige kvindeorganisationer.

M. var medlem af Københavns borgerrepræsentation 1917-25 og af folketinget 1918-35, valgt for det radikale venstre. Hun var således blandt de første kvinder der blev indvalgt i rigsdagen. Hun var medlem af det radikale venstres hovedbestyrelse. – I folketinget var M. stærkt involveret i udformningen af de store lovkomplekser der vedtoges kort efter kvindestemmerettens indførelse: loven 1919 om ligeløn for mandlige og kvindelige tjenestemænd, loven 1921 om kvinders og mænds lige adgang til offentlige embeder og hverv hvor M. talte for at kvinder også burde have adgang til præsteembeder, samt ægteskabslovene 1922 og 1925. M. var nok den af de nyvalgte kvindelige rigsdagsmedlemmer der mest aktivt arbejdede for at fremføre kvindeinteresser i lovgivningsspørgsmål. Som politiker arbejdede hun desuden med en lang række andre spørgsmål, bl.a. havde sundhedsvæsenet og skolevæsenet hendes interesse.

Familie

Forældre: forstråd, skovrider Conrad August Nicolaus Sarauw (1816-86, gift 1. gang 1851 med Julia Olivia Camilla Bach, 1822-54, gift 2. gang 1858 med Frederikke Graae, 1835-59) og Betzy Wilhelmine Hansen (1834-1909). Gift 20.12.1902 på Frbg. (b.v.) med dr.phil., senere minister P. M" født 25.7.1870 i Redsted på Mors, død 12.1.1948 i Kbh. (Johannes), s. af landmand, møller Chresten Møller M. (1844-1920) og Johanne Mathilde Jacobsen (1845-1932).

Ikonografi

Afbildet på O. Matthiesensmal., 1923, af rigsdagen 1915(folketinget), tegn. af samme. Tegn. af H. Jensenius

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig