Emil Buchwald, Heinrich Emil Buchwald, skrev sig von Buchwald, 7.5.1844-6.2.1927, seminarieforstander. Født i Kiel, død i Ålborg, begravet i Horsens. B. blev student 1863 fra Sorø og var derefter huslærer på Gammelgård ved Århus 1866-69. Han studerede i nogle år matematik og fysik uden dog at tage nogen embedseksamen og blev 1872 lærer i disse fag ved Borgerdydskolen på Christianshavn. 1876 blev han konstitueret som adjunkt, 1879 adjunkt og 1899 overlærer ved Horsens lærde skole hvor han virkede som matematik- og fysiklærer til han 1913 afskedigedes som overlærer med pension. - 1.11.1878 begyndte B. sammen med fængselspræst cand. theol. og philol. J. H. Andresen og lærere dels fra den lærde skole, dels fra de kommunale skoler et toårigt kursus der skulle forberede kvinder til lærereksamen som 1867-94 afholdtes af en kommission, og som man uden særlig bevilling kunne forberede til. Kurset fik navn af et kvindeseminarium, et navn som første gang anvendtes her skønt N. Zahles kursus til lærereksamen allerede var begyndt 1873. Det gik småt med indmeldelserne og kurset var flere gange nær ved at standse. Støttet af sin anden hustru holdt B. dog virksomheden i gang til 1894 da en ny seminarielov gav bemyndigelse til oprettelse af private, dimitterende seminarier. Horsens kvindeseminarium fik statsanerkendelse 1896 og der opførtes en bygning 1896-97 efter at der var truffet overenskomst med byen om en øvelsesskole. Horsens kvindeseminarium var dermed kommet under normale forhold og fortsatte under B.s ledelse til 1915 da Johanne L. Mohr blev dets forstander. Da hun 1918 blev forstander for Ribe statsseminarium for kvinder blev seminariet i Horsens nedlagt. - Sammen med kollegerne Andr. Sch. Steenberg og L. F. Schmidt dannede B. i provisorieårene en venstreorienteret gruppe ved Horsens latinskole og oprettede i forening med disse en undervisning for arbejdere. Hans frisind og noble optræden gjorde ham velskikket til at forestå et kvindeseminarium.

Familie

Forældre: lektor i fransk ved universitetet i Kiel, tidligere premierløjtnant i fransk tjeneste, Johan Heinrich B. (1787-1876) og Christiane Louise Amalie (Emilie) Voigt (1804-49). Gift 1. gang 1.6.1877 i Storring sg., Århus amt med Agnes Sophie Hansen, født 27.3.1848 sst., død 7.12.1879 i Horsens, d. af proprietær Christian Dethleff H. til Gammelgård (1818-85) og Marine Amalie Petersen (1821-89). Gift 2. gang 22.12.1882 i Vesterborg med seminarist, senere forstander for Horsens kvindeseminarium Maren Sørine Julie Jensen, født 19.6.1860 sst., død 17.8.1931 i Kbh., d. af gårdejer Rasmus J. (1814-91) og Vilhelmine Christine Jørgensen (1836-82).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

E.B. i Horsens kvindeseminariums progr. 1915 3-14. -Danm.s adels årbog XXX, 1913 177. Lærerne og samfundet, udg. C. Poulsen og W. Th. Benthin IV, 1914. J. L. Mohr i Horsens kvindeseminariums progr. 1917 3. C. Clausen: Horsens statsskole 1532-1932, 1932.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig