Emil Frederiksen, Emil Lars Augustinus Frederiksen, 2.6.1902-2.5.1992, litteraturkritiker, litteraturforsker. Ti år gammel kom Emil Frederiksen, hvis mor var katolik, på Skt. Andreas kollegium, Ordrup, hvorfra han 1920 blev student. Han modtog stærke indtryk af sine jesuitiske lærere og har bevaret et positivt, omend spændingsfyldt forhold til katolicismen. Han læste først statsvidenskab, men skiftede til litteraturvidenskab efter at han 1922 havde fået Filologisk-historisk samfunds store pris for en besvarelse af dets halvårsopgave om nykatolicisme i moderne fransk litteratur. 1922-23 læste Emil Frederiksen fransk sprog og litteratur ved Sorbonne. Ved Københavns universitet blev han elev både af Vilhelm Andersen og Valdemar Vedel. Magisterkonferensen i almindelig og sammenlignende litteraturvidenskab afsluttedes april 1927 med speciale i fransk symbolisme. Allerede 1924 havde Emil Frederiksen opnået accessit for besvarelse af en opgave inden for det teologiske fakultet om Kierkegaards lære om paradokset og de etiske konsekvenser deraf; Emil Frederiksen kritiserede opgavens formulering. 1925 havde han vundet guldmedalje for besvarelse af opgaven i nordisk filologi: Vekselvirkningen mellem dansk og svensk Litteratur i det 19. Aarhundrede.

1925-29 fik Emil Frederiksen stipendier til studieophold i Uppsala, Lund og Paris. Han blev de følgende år en vækkende deltager, fx i Selskab for nordisk filologi, i debatter om litteraturvidenskabens metoder. 1930-37 arbejdede han som dansk lektor ved svenske universiteter og skoler. Emil Frederiksens temperamentsfulde væsen og ildnende veltalenhed levendegjorde ældre og nyere dansk litteratur for skarevis af unge svenskere. Hans Modern dansk litteratur, Stockholm 1931 var grundbog for undervisningen. 1937-43 var Emil Frederiksen adjunkt ved Øregård gymnasium. Fra 1927 skrev han litterær journalistik; 1936-44 anmeldte han for Kristeligt Dagblad dansk og oversat litteratur, historiske og politiske bøger. 1944-75 arbejdede han som førende kritiker ved Berlingske Tidende.

Hver af Emil Frederiksens artikler er præget af omhyggelig læsning, åndshistorisk perspektiv og en vurdering der lægger vægt på forfatterindividualitetens særpræg. Nogle artikler og essays (bl.a. fra Gads danske Magasin som Emil Frederiksen redigerede 1942-52) samlede han i Fra Saxo Grammaticus til Hjalmar Gullberg, 1944 og Den unge Grundtvig og andre Essays, 1948. Til værket Danske digtere i det 20. århundrede, 1951 forfattede Emil Frederiksen kapitlerne om H.C. Branner, Per Lange og Johannes Wulff; senere blev hans form den korte monografi af samtidige forfattere: Jacob Paludan, 1966, H.C. Branner, 1967, Willy-August Linnemann, 1969, Knuth Becker, 1970. Trods intensiv pædagogisk og journalistisk virksomhed fastholdt Emil Frederiksen linjen mod universitetet. Han deltog med hæder i professor-konkurrencer 1935 (København) og 1952 (Århus).

Emil Frederiksen har grundlagt studiet af Johannes Jørgensen som han personlig stod nær. Afhandlinger i Edda, 1935 og Festskrift til Vald. Vedel, 1936 var forarbejder til Johannes Jørgensens Ungdom, 1946 som minutiøst følger Jørgensens kunstneriske udvikling frem til 1894; Johs. Jørgensens ønske om ikke at blive genstand for disputats forhindrede Emil Frederiksen i at indlevere dette vægtige skrift til bedømmelse for doktorgraden. Bogen om Dante, 1965 er en senmodnet frugt af Emil Frederiksens nære forhold til katolsk teologi, Italiens kultur og digtersprogets "bevægelser og klange". Arbejdet er, som Emil Frederiksens journalistiske, essayistiske og videnskabelige produktion overhovedet, gennemtrængt af sin forfatters lidenskabelige optagethed af det hele menneske.

Familie

Emil Frederiksen blev født i København (Sundby). Forældre: opmærker i søminekorpset Emil Lars F. (1853-1938) og Johanna Genoveva Rapp (1873-1942). Gift 27.9.1927 i Kbh. med maler Karen Trier, født 12.7.1900 på Frbg., død 24.11.1974 på Finseninstituttet, Kbh., d. af overretssagfører Isidor Ferdinand T. (1871-1958) og Johanne Munthea Grundtvig (1870-1939).

Ikonografi

Buste af Eva Langkau udstillet 1953. Foto.

Bibliografi

Festskrift udgivet af Københavns universitet november 1924 125-27. Samme sted november 1925 120-22.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig