Enevold Parsberg, ca. 1630-4.12.1689, gehejmeråd. Begravet i Århus domk. P. var sammen med broderen på Sorø akademi og i udlandet (1648-53) og blev efter hjemkomsten hofjunker. I svenskekrigen 1658-60 tjente han som oberstløjtnant til hest. Okt. 1660 blev han hofmester for prins Jørgen og hans søstre; efter prinsesse Anna Sophies bryllup med kurprins Johann Georg af Sachsen i Kbh. (okt. 1661) var han blandt dem der ledsagede det unge par til Sachsen. 1665-72 var han amtmand over Abrahamstrup amt, fra 1666 med afgiftsfrihed, en begunstigelse som er sat i forbindelse med kongens køb af det hans søster Else Parsberg, enke efter bogsamleren Laurids Ulfeldt, tilhørende bibliotek; han vedblev vist i øvrigt at bo i Kbh., således at en fuldmægtig styrede amtet. Febr. 1669 blev han gehejmeråd og assessor i statskollegiet og højesteret; i statskollegiet stemte han for religionsfrihed og andre friheder for indvandrere. 1671 udnævntes han til stiftsbefalingsmand og amtmand over Ålborg stift og amt, en stilling han beklædte fra foråret 1672 til sin død. Udnævnelsen skyldtes Griffenfeld. Efter dennes fald blev P. april 1676 medlem af den kommission der skulle undersøge alle statens betalinger siden 1670, men fik maj s.å. ordre til at begive sig til Ålborg; man satte det i forbindelse med hans fejlslagne bestræbelser for at blive dronningens hofmester. P., der skrev sig til Pallesbjerg (Ulfborg hrd.), var næppe nogen større kraft, men ejede både frisind og humanitet den sidste egenskab fremtræder bl.a. i hans bestræbelser for at lette de abrahamstrupske bønders byrder.

Familie

Forældre: rigsråd Oluf P. (1590-1661) og Karen Kruse (1600-61). Gift 1. gang 21.4.1661 med Lene Trolle, født 2.11.1643, død 18.7.1662 i Kbh., begr. i Roskilde domk., d. af rigsråd, statholder i Norge Niels T. (1599-1667) og Helle Rosenkrantz (1618-85). Gift 2. gang med Margrethe Rantzau, født ca. 1633, død 1698 på Skabersjö, begr. 29.7. (gift 1. gang med Ove Thott til Skabersjö, 1626-66), d. af Frederik R. til Krapperup, Asdal og Bollerup (1590-1645, gift 1. gang 1621 med Margrethe Putbus, død ca. 1630) og Ide Ottesdatter Skeel (ca. 1610-84). – Bror til Christoffer P.

Udnævnelser

Hv.R. 1671.

Bibliografi

Akstykker og oplysn. til statskollegiets hist., udg. Johs. Lindbæk I-II, 1903-10. Kronens skøder, udg. F. J. West II, 1908. Danm.-No.s traktater 1523-1750, udg. L. Laursen V, 1920. – C. F. Wegener: Hist. efterretn. om Abrahamstrup I, 1855 (særtryk af Annaler for nord. oldkyndighed, s.å. 214-30). Carl Christiansen: Bidrag til da. statshusholdn.s hist. I, 1908 340f. Højesteret 1661-1961 II, 1961.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig