Erik Nielsen Rosenkrantz

Artikelstart

Erik Nielsen Rosenkrantz, 1447 el. 1448-efter 15.10.1504, prælat, professor. Begravet i Frue k. i Kbh. Erik Nielsen Rosenkrantz udnævntes allerede 1465 ved pavelig provision, dog efter kapitlets valg, til ærkedegn i Viborg; s.å. nævnes han som kannik i Ribe. Med disse embeder som et rigeligt rejsestipendium i ryggen tiltrådte han sine grundige studier i udlandet. Endnu s.å. immatrikuleredes han ved universitetet i Erfurt hvor han gjorde sig så agtet og afholdt at han i foråret 1472 valgtes til rektor for det kommende semester; han var da magister artium og baccalaureus i kirkeret. Febr. 1473 lod han sig immatrikulere i Rostock og Greifswald; ved sidstnævnte universitet blev han okt. n.å. rektor og i sin embedstid opnåede han den juridiske doktorgrad. Her som i Erfurt findes hans adelsvåben indtegnet i universitetets bøger. 1476 var han hjemme igen og nævnes s.å. som rigsråd og deltager i en forhandling med svenskerne. Ellers knyttedes hans virksomhed, som naturligt var efter hans uddannelse og videnskabelige navn, i første række til det 1479 oprettede universitet i Kbh. Han blev straks professor i kirkeret og dekan ved det juridiske fakultet; universitetets rektor var han i vinterhalvåret 1479–80 og ofte senere, nemlig 1484–87, 1492, 1495 og 1501; 1496 nævnes han som prorektor, 1498 som vicekansler. S.å. udvirkede han hos kong Hans en forordning om at ingen dansk student måtte søge noget fremmed universitet, Uppsala undtaget, medmindre han først i tre år havde studeret i Kbh. Der er således ingen tvivl om at Erik Nielsen Rosenkrantz har været en af den unge højskoles ledende kræfter. Sikkert står det i sammenhæng hermed at han senest 1481 ombyttede sit præbende i det fjerne Viborg med dekanatet ved Vor Frue kollegiatkapitel i Kbh., hvormed var forbundet stillingen som sogneherre ved Petri kirke; en enkelt gang nævnes han også som sognepræst ved denne. Biindtægter havde han af kanonikater i Lund, Ribe og Roskilde. Et enkelt brev hvori han nævnes som dekan endnu 1510 er kun bevaret i en usikker afskrift.

Familie

Forældre: ridderen Niels Nielsen Rosenkrantz til Tange (død ca. 1450) og Ide Nielsdatter Banner (død tidligst 1452).

Bibliografi

H.F. Rørdam: Kbh.s kirker og klostere i middelalderen, 1859–63. Konrad Barner: Familien Rosenkrantz's hist. I, 1874 især 253–59. Johs. Lindbæk: Pavernes forhold til Danm., 1907. Will. Norvin: Kbh.s univ. i middelalderen, 1929 206f. Bj. Kornerup: Vor Frue kirkes og menigheds hist., 1929–30.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig