Erik Qvitzow, 29.7.1616-18.3.1678, officer, fæstningsingeniør. Født på Qvitzowsholm, død på Sandagergård, begravet i Sandager k. Efter at have været på Sorø akademi 1631-34 blev Q. 1634 immatrikuleret i Leiden og har formentlig herefter været i udenlandsk krigstjeneste og uddannet sig som fæstningsingeniør. 1639 blev han hofjunker, var 1643 korporal i rostjenesten hjemme, men hvervede dec.s.å. som kaptajn et fodfolkskompagni, deltog i krigen 1644-45 og var en tid ingeniør og midlertidig kommandant i Malmø. 1646 blev han major ved sjællandske regiment, 1651 oberstløjtnant, 1655 oberst og chef derfor og ledede 1654 befæstningen af Stribsodde. 1657 var hans regiment splittet til alle kanter og han selv kommandant i Malmø, indtil han i okt. beordredes som kommandant i Frederiksodde som dog blev erobret af svenskerne inden han kom dertil, hvorefter han atter blev kommandant i Malmø og forblev her til foråret 1658. April s.å. fik han bestalling som guvernør over Fyn og skulle med et par kompagnier overtage Frederiksodde fra svenskerne, men måtte standse i Stribsodde, fordi svenskerne trak det ud med afleveringen af fæstningen, indtil de ì aug. overraskende faldt over de få danske tropper på Fyn, hvorpå Q. blev holdt "i arrest" på Sandagergård til udgangen af 1659. Hans ejendomme blev ganske udplyndret og ødelagt. Fra 1660 var han et par år kommandant i Nyborg og ledede byens nybefæstning. Som erstatning for guvernørgagen, 1000 rdl. årlig, og afbetaling på hans tilgodehavende hos kronen, 10 000 rdl., fik han kun anvisning på hovedskatten af det ødelagte Sanderumgård. Han fik ikke senere egentlig militær kommando; han var for selvfølende til at vælge de rette veje over for det nye styre, og først efter tronskiftet 1670 blev han amtmand over Lundenæs-Bøvling til sin død. Ligesom broderen Henning var han en kundskabsrig mand, en grundigt uddannet, yderst pligtopfyldende officer. Slægten Q. uddøde på sværdsiden med ham.

Familie

Forældre: Frederik Q. (død 1624, gift 1. gang 1589 med Pernille Rud, 1556-1608) og senere hofmesterinde Anne Eriksdatter Lykke (død senest 1646). Gift Susanne Juel, begr. 20.8.1685 i Sandager k., d. af rigsråd Jens J. til Keldgård (1580-1634) og Ide Lange (1584-1649). – Far til Anne Margrethe Q. Bror til Henning Q.

Bibliografi

Dokumenter og aktstykker til Kbh.s befæstnings hist., ved G. F. Lassen, 1855 162 178. Kbh.s diplomatarium, udg. O. Nielsen V, 1882. Aktstykker og oplysn. til rigsrådets og stændermedernes hist., udg. Kr. Erslev II-III, 1887-90. – Danm.s adels årbog XX, 1903 280; XXVII, 1910 334; XLIV, 1927 II 35. L. S. Vedel Simonsen: Saml. til den fynske herregård Elvedgårds hist. I, 1845 172; II 1846 10f. P. M. Stolpe: Dagspressen i Danm. II, 1879 (fot. optr. 1977). Gerh. L. Grove og K. C. Rockstroh i Danske mag. 5.r.VI, 1905-09 155f. K. C. Rockstroh: Udvikl. af den nationale.hær i Danm. I, 1909. Sv. Larsen: Studier over det fynske rådsaristokrati I-II, 1965. Aage Fasmer Blomberg: Fyns vilkår under svenskekrigene, 1973.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig