Erik Urup, d. 12.2.1571, til Ulen (Uggelen). Død på Ulen, begravet i Sem k. U. kom tidligt til Norge hvor han vistnok 1523– 24 giftede sig ind i den mægtige norske Gyldenløveslægt og nøje. sluttede sig til sin svigermor, den berømte fru Inger, og svogrene Vincens Lunge og Niels Lykke. Trods sin ungdom blev han marts 1524 forlenet med Vardøhus og Finnmarken hvortil s.å. føjedes Tønsberg len, ja han blev endog medlem af det norske rigsråd og deltog som sådan i mødet i Bergen hvor det norske rigsråd under ledelse af Vincens Lunge 5.8.s.å. opsagde Christian II huldskab og troskab og valgte Frederik I til konge; men han stilledes snart i skygge af svogrene der i alle henseender var hans overmænd. Da Christian II 1531 landede i Norge gik han ham straks til hånde. I de følgende år stod han dog atter ligesom svogrene i den modsatte lejr og var som disse genstand for ærkebiskop Olafs efterstræbelser, men undgik alligevel den også ham tiltænkte voldsomme død. 1528 havde han fået Tønsberg med Semgård i pant, og 1532 fik han yderligere Skt. Olafs kloster i Tønsberg på livstid, men forinden havde han mistet Vardøhus og Finnmarken. 1535 var han skibshøvedsmand på Peder Skrams flåde, og n.å. førte han en tid sammen med Morten Krabbe befalingen på Akershus; men med den norske selvstændigheds undergang 1536 var hans politiske rolle udspillet. 1545 kaldtes han og tre andre adelsmænd høvedsmænd for kongens bjergværk i Norge, men 1547 led U. den tort at kongen gav Bent Andersen Bille tilladelse til at indløse Tønsberg len fra ham. Det forbedrede naturligvis ikke hans stilling at han i sin forbitrelse herover anlagde sag mod Bent Bille, og end mindre at han to gange under den vidtløftige proces' forløb mødte bevæbnet på rådstuen i Tønsberg. U. levede mest i Norge; 1539 finder vi ham dog i hans hjemegn Skåne, idet han på et møde i Lund sammen med andre fremtrædende adelige skulle træffe forberedelser til værn af landsdelen mod fjendtligt indfald. Han skrev sig til Ulen, den til Olafsklostret hørende hovedgård, som om det var hans private ejendom.

Familie

Forældre: Erik Jensen til Ugerup (-1480-1505-) og Margrethe Brahe. Gift Anne Nielsdatter Gyldenløve, død 25.3.1557, d. af norsk rigshofmester Niels Henriksen G. til Østråt (død 1523) og Inger Ottesdatter (Rømer) (ca. 1475-1555). – Bror til Axel U. (død 1540).

Bibliografi

Breve til og fra Mogens Gyldenstjerne og Anne Sparre, udg. E. Marquard I, 1929 35 49. – Thisets saml. i Rigsark.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig