Ernst Andersen, 12.9.1907-9.3.2002, jurist. Født i Herning. A. blev student 1925 fra Sorø akademi, var sparekasseassistent 1925–28 og blev juridisk kandidat 1931. S.å. blev han sekretær i indenrigsministeriet, 1943 kontorchef sst. 1940 erhvervede han den juridiske doktorgrad på den forvaltningsretlige afhandling Administrativt Tilsyn med Kommunalforvaltningen. 1944 udnævntes han til professor i retsvidenskab ved Kbh.s universitet, hvor han oprindelig varetog den offentlige ret. Gennem sit omfattende og rigt facetterede forfatterskab har A. ydet væsentlige bidrag til dansk retsvidenskab. 1947 udsendte han værket Forfatning og Sædvane og senere sammen med Alf Ross en lærebog i statsret. 1947 udkom tillige det af A., der siden 1944 har været revisor i Husejernes Kreditkasse, forfattede festskrift Kreditkassen for Husejerne i København i anledning af dennes 150-års jubilæum. 1954 overtog A. efter O.A. Borum person-, familie- og arveretten som sit fagområde inden for hvilket han har skabt en række fremragende lærebøger der udmærker sig både i pædagogisk henseende og ved elegant sproglig form. 1954 og 1956 fremkom Ægteskabsret I og II der er blevet karakteriseret som "det monumentale storværk om den danske familieret", på én gang håndbog for praktikere og lærebog. Senere er fremstillingen kommet i flere nye udgaver (1964, 1967, 1971 og 1977) under hensyntagen til ny lovgivning og behovet for kortere mere udprægede lærebogs-fremstillinger. 1963 udkom Arv og Legat der efter fremkomsten af den nye arvelov 1963 udsendtes som Arveret 1965. Med Legater og Stiftelser, 1962 gav A. en oversigt over reglerne om ændringer i legatfundatser, den såkaldte permutationsret. I 1966 fuldendtes lærebogsarbejdet ved udsendelsen af den korte Personret. Indtil 1967 havde A. tillige sæde i justitsministeriets ægteskabsudvalg. – Et værdifuldt element i A.s lærebøger og andre værker er den vægt der lægges på undersøgelsen af den historiske baggrund for de enkelte retsinstitutter. Denne side af sit forfatterskab har A. senere uddybet gennem sin behandling af en række emner fra europæisk retsvidenskabs historie i Træk af juraens udvikling I–II, 1970 og 1973. Med sine velskrevne og ofte fængende betragtninger har A. herved bidraget til at fremme interessen for og studiet af retshistorien. Det samme gælder om hans seneste bog Bankvæsenets oprindelse, 1976, hvori til dels for første gang på dansk redegøres for en række emner fra handelsrettens historie, således bl.a. kanonisk rets renteforbud, middelalderveksler og de negotiable papirers udvikling.

Familie

Forældre: bankrevisor Anders Thomas Broder A. (1880–1929) og Kirstine Marie Nørgaard (1884–1967). Gift 1. gang 3.6.1932 i Korsør med senere advokat, sidst retsassessor Gudrun Engberg, født 23.10. 1909 i Hjørring, d. af cand.teol., lærer sst., sognepræst Lars Johannes E. (1879–1970) og Eva Marie Grønning (1881–1931). Ægteskabet opløst. Gift 2. gang 10.7.1960 med direktør for Berlitz School Tove Dobel, født 12.1.1921 i Brønshøj, d. af sadelmager Niels Peter Eduard D. (1888–1974) og Jensine Kathrine Kamilla Svendsen (1891–1976).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i festskr. udg. af Kbh.s univ., nov. 1940 150. O.A. Borum i Ugeskr. for retsvæsen 1977 289–95.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig