Ernst Günther, 14.10.1609-18.1.1689, hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg. Begravet i Sønderborg slotskapel. Som ung knyttede E. sig til det danske hof. Under kejserkrigen stillede han vistnok ryttere til rådighed for Christian IV, men det var dog især dennes søn, hertug Frederik, han knyttedes til. Da hertugen 1648 blev dansk konge fik E. en vis position ved det danske hof. 1651 fejrede kongen hans bryllup på Frederiksborg, og hans hustru var en nær veninde af dronningen. Han hørte til Hannibal Sehesteds fjender, ifølge oplysninger fra den spanske gesandt Rebolledo skyldtes hans fjendtlighed overfor Sehested at denne havde kurtiseret hans unge hustru vel meget. Omfanget og karakteren af E.s indflydelse er det iøvrigt vanskeligt at vurdere. Han deltog i stændermødet i Odense febr. 1657 og var til stede ved kongemødet på Fr.borg marts 1658. Derimod var han ikke til stede ved stændermødet i Kbh. efteråret 1660. Hans forhold til Frederik III belastedes ved sekvestreringen af de sønderborgske godser 1667, men Christian V udnævnte ham 1675 til guvernør på Als med sæde i Sønderborg og sørgede på forskellig måde for hans børn. 1675 søgte Sophie Amalie, dog mod hans vilje, at få hans ældste datter Louise Charlotte gift med Griffenfeld. – 1651 solgte Frederik III ham landsbyen Stavnsbøl og nogle gårde i Sebbelev; efter yderligere gårdkøb på Als nedlagde E. Stavnsbøl og opførte på dens jorder den efter hans hustru opkaldte hovedgård Augustenborg. Han ejede 1653-67 Gudsgave på Ærø som han afhændede efter det sønderborgske hertuggods' inddragelse, men erhvervede i stedet Rumohrsgård på Als; senere gav kongen ham desuden byerne Bro og Gundestrup og tildelte ham jagtog birkeret samt nedsatte kontributionerne af hans godser.

Familie

Forældre: hertug Alexander af Sønderborg (1573-1627) og Dorothea (1579-1639). Gift 15.6.1651 på Kbh.s slot med Augusta af Holsten-Glucksborg, født 27.6.1633, død 26.5.1701 på Augustenborg, d. af hertug Philip af Glücksborg (1584-1663) og Sophie Hedvig af Sachsen-Lauenburg (1601-60). -Far til Frederik Vilhelm. Bror til August Philip og Hans Christian.

Ikonografi

Maleri 1650 (Gripsholm). Mal. af Andreas Kieldsen, 1654 (Malmø rådhus). Maleri (Fr.borg).

Bibliografi

Saml. til Danm.s hist., ved P. W. Becker I, 1847. Aktstykker og oplysn. til statskollegiets hist., ved J. Lindbæk II, 1910 38f. – F. v. Krogh: Beiträge zur älteren Gesch. des Hauses Holstein-Sonderburg, Berlin 1877 57-61 142-44. E. Gigas: Grev Bernardino de Rebolledo, 1883. A. D. Jørgensen: Peter Schumacher Griffenfeld II, 1894 204-10. Carl Christiansen: Bidrag til da. statshusholdn.s hist. I, 1908 194f. Zeitschr. der Gesellsch. für schlesw.-holst. Gesch. XLV, Lpz. 1915 368. C. O. Bøggild-Andersen: Hannibal Sehested I, 1946 129 141. H. C. Petersen i Jens Raben 1880-1960, red. Hans Krogh m.fl., 1960 178-85. J. Hvidtfeldt i Sønderborg bys hist., udg. Holger Hjelholt I, 1960 102.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig